Hallitus

Hallitus

Yhtiön hallitus tekee päätökset esimerkiksi merkittävien sopimusten, yrityskauppojen ja investointien toteuttamisesta. Hallituksella on yleinen vastuu yhtiöstä ja sen tytäryhtiöiden hallinnosta sekä yhtiön toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Lisäksi hallitus vahvistaa yhtiön strategiaa, organisaatiota, kirjanpitoa ja varainhoidon valvontaa koskevat periaatteet sekä nimittää toimitusjohtajan. 

MICHAEL NAUMAN

Michael Nauman, BSc Management, on syntynyt 1962. Hän on Yhdysvaltain kansalainen. Michael Nauman on toiminut Brady Corporation -yhtiön hallituksessa ja toimitusjohtajana elokuusta 2014 lähtien. Ennen siirtymistään Bradylle Nauman toimi Molex Incorporated -yhtiön eri johtotehtävissä autoteollisuuden, tietoliikenteen, teollisuuden, lääketieteen, sotilas-/ilmailu- sekä mobiilialalla ja myös globaalien integroitujen tuotteiden toimialajohtajana.

AARON J. PEARCE

Aaron J. Pearce, BSc Business Administration, on syntynyt 1970. Hän on Yhdysvaltain kansalainen. Aaron Pearce toimii Brady Corporation -yhtiön talousjohtajana ja rahastonhoitajana ja on myös toiminut Bradyn sisäisen tarkastuksen johtajana ja muissa johtotehtävissä konsernin sisällä yli 15 vuoden aikana.

BRETT WILMS

Brett Wilms, Bachelor of Engineering, on syntynyt 1974. Hän on Belgian kansalainen. Brett Wilms on toiminut Bradyn IDS EMEA:n toimitusjohtajana vuodesta 2018. Ennen Bradylle siirtymistään hän työskenteli viisi vuotta AUTAJON Groupissa toimitusjohtajana AUTAJON Beneluxissa.

 

JUUSO LEHMUSKOSKI

Juuso Lehmuskoski, KTM, on syntynyt 1982. Hän on Suomen kansalainen ja on toiminut viimeisimpänä Nordic ID Oyj:n toimitusjohtajana sekä yhtiön Palvelut- ja ratkaisut-liiketoiminnan johtajana ja johtoryhmän jäsenenä.

Michael Nauman, Aaron J. Pearce ja Brett Wilms ovat riippumattomia yhtiöstä. Juuso Lehmuskoski on yhtiön toimitusjohtaja eikä hän ole riippumaton yhtiöstä. Kukaan jäsenistä ei ole riippumaton yhtiön merkittävimmästä osakkeenomistajasta.