Johtoryhmä

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Nordic ID Oyj:n hallitus nimittää toimitusjohtajan ja päättää toimitusjohtajalle maksettavasta palkkiosta ja toimitusjohtajasopimuksen muista ehdoista. Toimitusjohtaja valitaan tehtäväänsä toistaiseksi. Toimitusjohtaja vastaa Nordic ID Oyj:n juoksevasta hallinnosta osakeyhtiölain sekä hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti ja varmistaa, että Nordic ID Oyj:n kirjanpito on lain mukainen ja että Nordic ID Oyj:n varainhoito on järjestetty luotettavalla tavalla. Toimitusjohtajan on toimitettava hallitukselle ja sen jäsenille tiedot, jotka ovat tarpeen hallituksen tehtävien hoitamiseksi.

Toiminnan johtamisessa toimitusjohtajaa avustaa johtoryhmä.

 

 

Juuso Lehmuskoski

Toimitusjohtaja (KTM)

 • Juuso toimi Palvelut ja ratkaisut –liiketoiminnan johtajana ja johtoryhmän jäsenenä 1.3.2018 – 15.4.2020. Hän vastasi ratkaisupalveluliiketoiminnan rakentamisesta ja myynnin kehittämisestä.
 • Juusolla on laaja kokemus B2B-palveluiden kehittämisestä, kaupallistamisesta ja myynnin strategian toteuttamisesta.
 • Hän on ollut kehittämässä digitaalisen laskentatoimen palveluita ja on vastannut useista palveluiden kehitys- ja kaupallistamisprojekteista.

MARKUS ANTTILA

COO (KTM, eMBA)

 • Anttila on tehnyt pitkän uran kansainvälisten konsernien talousjohdossa.
 • Anttilalla on vahva kokemus strategiatyöstä, taloushallinnon prosessien kehittämisestä ja jalkauttamisesta sekä tilaus-toimitusketjun johtamisesta.
 • Anttila aloitti yhtiön palveluksessa ja johtoryhmässä maaliskuussa 2020.

MIKA KARTTUNEN

Tuotekehitysjohtaja (DI)

 • Mika johtaa Nordic ID:n R&D–toimintoja. Hän on ollut johtoryhmässä vuodesta 2017.
 • Hänellä on laaja kokemus tuote- ja teknologiakehityksestä, ja hän on ollut mm. toteuttamassa useita matkapuhelin- ja teknologiakehitysprojekteja Microsoftilla, Nokialla ja Elcoteqilla.

PAUL MURDOCK

Nordic ID Inc toimitusjohtaja (AA)

 • Paulilla on laaja kansainvälinen kokemus teknologiamyynnistä ja –markkinoinnista. Hän on ollut johtoryhmän jäsen vuodesta 2017.
 • Hän vastaa teknologian käyttöönotosta ja toimivien jakelukanavien luonnista.
 • Paul on työskennellyt mm. 14 vuotta Nokia-konsernissa.