Johtoryhmä

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Nordic ID Oyj:n hallitus nimittää toimitusjohtajan ja päättää toimitusjohtajalle maksettavasta palkkiosta ja toimitusjohtajasopimuksen muista ehdoista. Toimitusjohtaja valitaan tehtäväänsä toistaiseksi. Toimitusjohtaja vastaa Nordic ID Oyj:n juoksevasta hallinnosta osakeyhtiölain sekä hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti ja varmistaa, että Nordic ID Oyj:n kirjanpito on lain mukainen ja että Nordic ID Oyj:n varainhoito on järjestetty luotettavalla tavalla. Toimitusjohtajan on toimitettava hallitukselle ja sen jäsenille tiedot, jotka ovat tarpeen hallituksen tehtävien hoitamiseksi.

Toiminnan johtamisessa toimitusjohtajaa avustaa johtoryhmä.

 

 

Juha Reima

Toimitusjohtaja (KTM)

 • Juhalla on vankka kokemus teknologiayhtiön johtamisesta ja kansainvälisestä liiketoiminnasta: hän oli 15-vuoden ajan Nokian matkapuhelin liiketoimissa, tästä 10 vuotta ulkomailla johtotehtävässä. Tämän lisäksi Juhalla on vajaan kymmenen vuoden kokemus yrittäjänä, hän perusti matkapuhelintarvikkeisiin erikoistuneen Iqua Ltd:n.
 • Juha on vastannut myös digitaalista taloushallinnon palveluista  Accountor-konsernissa. Koulutukseltaan hän on KTM ja suorittanut INSEADIN AMP-ohjelman.

Anne-Mari Tamminen

Operatiivinen johtaja  (Yo-merkonomi)

 • Anne johtaa Nordic ID:n Tuotteet – liiketoimintayksikköä, operatiivisia toimintoja, logistiikkaa, hankintatoimea, IT:tä sekä HR -toimintoja.
 • Hänellä on lähes 30 vuotta kansainvälistä kokemusta mm. Informaatioteknologian ja komponenttivalmistuksen toimialoilta. Hänellä on mm. ollut johtavia toimitusketju- ja HR -tehtäviä Nokia-konsernissa.

MIKA KARTTUNEN

Tuotekehitysjohtaja (DI)

 • Mika johtaa Nordic ID:n R&D –toimintoja.
 • Hänellä on laaja kokemus tuote- ja teknologiakehityksestä, ja hän on ollut mm. toteuttamassa useita matkapuhelin- ja teknologiakehitysprojekteja Microsoftilla, Nokialla ja Elcoteqilla.

HENRI OJANEN

Talousjohtaja (KTM)

 • Henri vastaa Nordic ID:n rahoitus- ja kontrollitoiminnoista sisältäen liiketoiminnan ja taloudellisen kontrollin, raportoinnista ja compliancesta.
 • Hänellä on vahva kokemus kansainvälisestä rahoituksesta ja hän on erikoistunut Business Intelligenceen ja raportointiin
 • Henri on työskennellyt rahoitustehtävissä mm. Nokialla.

Patrick Hüttemann

Myyntijohtaja (IHK)

 • Patrickilla on mittava kokemus myynnistä ja liiketoiminnan kehityksestä globaaleissa liiketoiminnoissa.
 • Hän on mm. työskennellyt Avery Dennison RBIS:llä ja Mojix Inc:llä, missä hän menestyksekkäästi kehitti ja toteutti pitkäaikaisia kaupallisia strategioita sekä kasvatti myyntiä avainalueilla.

PAUL MURDOCK

Nordic ID Inc Toimitusjohtaja (AA)

 • Paulilla on laaja kansainvälinen kokemus teknologiamyynnistä ja –markkinoinnista.
 • Hän vastaa teknologian käyttöönotosta ja toimivien jakelukanavien luonnista.
 • Paul on työskennellyt mm. 14 vuotta Nokia-konsernissa.

Juuso Lehmuskoski

Palvelut ja ratkaisut –liiketoiminnan johtaja (KTM)

 • Juusolla on laaja kokemus B2B-palveluiden kehittämisestä, kaupallistamisesta ja myynnin strategian toteuttamisesta.
 • Hän on ollut kehittämässä digitaalisen laskentatoimen palveluita ja on vastannut useista palveluiden kehitys- ja kaupallistamisprojekteista.

Freja Harkke

Markkinointi- ja viestintäjohtaja (KTM)

 • Freja vastaa Nordic ID:n markkinoinnista, viestinnästä ja brändinhallinnasta.
 • Hänellä on avainrooli Nordic ID:n uusien liiketoimintojen markkinoinnin rakentamisessa.
 • Ennen Nordic ID:tä Freja toimi useissa johtavissa tehtävissä markkinoinnissa, viestinnässä ja prosessien kehittämisessä.