Johtoryhmä

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Nordic ID Oyj:n hallitus nimittää toimitusjohtajan ja päättää toimitusjohtajalle maksettavasta palkkiosta ja toimitusjohtajasopimuksen muista ehdoista. Toimitusjohtaja valitaan tehtäväänsä toistaiseksi. Toimitusjohtaja vastaa Nordic ID Oyj:n juoksevasta hallinnosta osakeyhtiölain sekä hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti ja varmistaa, että Nordic ID Oyj:n kirjanpito on lain mukainen ja että Nordic ID Oyj:n varainhoito on järjestetty luotettavalla tavalla. Toimitusjohtajan on toimitettava hallitukselle ja sen jäsenille tiedot, jotka ovat tarpeen hallituksen tehtävien hoitamiseksi.

Toiminnan johtamisessa toimitusjohtajaa avustaa johtoryhmä.

 

 

Juha Reima

Toimitusjohtaja (KTM)

 • Juhalla on vankka kokemus teknologiayhtiön johtamisesta ja kansainvälisestä liiketoiminnasta: hän oli 15 vuoden ajan Nokian matkapuhelin- liiketoimissa, tästä 10 vuotta ulkomailla johtotehtävässä. Tämän lisäksi Juhalla on vajaan kymmenen vuoden kokemus yrittäjänä, hän perusti matkapuhelintarvikkeisiin erikoistuneen Iqua Ltd:n.
 • Toiminut Nordic ID:n toimitusjohtajana vuodesta 2016.
 • Juha on vastannut myös digitaalisista taloushallinnon palveluista  Accountor-konsernissa. Koulutukseltaan hän on KTM ja suorittanut INSEADIN AMP-ohjelman.

Anne-Mari Tamminen

Operatiivinen johtaja  (Yo-merkonomi)

 • Anne-Mari johtaa Nordic ID:n operatiivisia toimintoja, logistiikkaa, hankintatoimea, IT:tä sekä HR-toimintoja. Hän on ollut johtoryhmän jäsen vuodesta 2017.
 • Hänellä on lähes 30 vuotta kansainvälistä kokemusta mm. informaatioteknologian ja komponenttivalmistuksen toimialoilta. Hänellä on mm. ollut johtavia toimitusketju- ja HR-tehtäviä Nokia-konsernissa.

MIKA KARTTUNEN

Tuotekehitysjohtaja (DI)

 • Mika johtaa Nordic ID:n R&D–toimintoja. Hän on ollut johtoryhmässä vuodesta 2017.
 • Hänellä on laaja kokemus tuote- ja teknologiakehityksestä, ja hän on ollut mm. toteuttamassa useita matkapuhelin- ja teknologiakehitysprojekteja Microsoftilla, Nokialla ja Elcoteqilla.

HENRI OJANEN

Talousjohtaja (KTM)

 • Henri vastaa Nordic ID:n rahoitus- ja kontrollitoiminnoista sisältäen liiketoiminnan ja taloudellisen kontrollin, raportoinnista ja compliancesta. Hän on ollut johtoryhmän jäsen vuodesta 2017.
 • Hänellä on vahva kokemus kansainvälisestä rahoituksesta ja hän on erikoistunut Business Intelligenceen ja raportointiin.
 • Henri on työskennellyt rahoitustehtävissä mm. Nokialla.

Juuso Lehmuskoski

Palvelut ja ratkaisut –liiketoiminnan johtaja (KTM)

 • Juusolla on laaja kokemus B2B-palveluiden kehittämisestä, kaupallistamisesta ja myynnin strategian toteuttamisesta. Hän on ollut johtoryhmän jäsen vuodesta 2018.
 • Hän on ollut kehittämässä digitaalisen laskentatoimen palveluita ja on vastannut useista palveluiden kehitys- ja kaupallistamisprojekteista.
Nordic ID Mikael Strann

MIKAEL STRANN

Laitteet–liiketoiminnan johtaja (KTM)

 • Mikaelilla on vahva kokemus B2B-puolen myynnin johtamisesta ja asiakashallinnan sekä liiketoiminnan kehittämisestä IT/ICT-alalta ja erilaisten talous-hallintopalveluiden parissa. Nordic ID Oyj:n johtoryhmän jäsen vuodesta 2019.
 • Hän vastaa Laitteet–liiketoimintayksikön myynnin ja liiketoiminnan johtamisesta ja kehittämisestä.

PAUL MURDOCK

Nordic ID Inc toimitusjohtaja (AA)

 • Paulilla on laaja kansainvälinen kokemus teknologiamyynnistä ja –markkinoinnista. Hän on ollut johtoryhmän jäsen vuodesta 2017.
 • Hän vastaa teknologian käyttöönotosta ja toimivien jakelukanavien luonnista.
 • Paul on työskennellyt mm. 14 vuotta Nokia-konsernissa.

Freja Harkke

Markkinointi- ja viestintäjohtaja (KTM)

 • Freja vastaa Nordic ID:n markkinoinnista, viestinnästä (ml. sijoittajaviestinnästä) ja brändinhallinnasta. Hän on ollut johtoryhmässä vuodesta 2018.
 • Hänellä on avainrooli Nordic ID:n uusien liiketoimintojen markkinoinnin rakentamisessa.
 • Ennen Nordic ID:tä Freja toimi useissa johtavissa tehtävissä markkinoinnissa, viestinnässä ja prosessien kehittämisessä.