Johtoryhmä

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Nordic ID Oyj:n hallitus nimittää toimitusjohtajan ja päättää toimitusjohtajalle maksettavasta palkkiosta ja toimitusjohtajasopimuksen muista ehdoista. Toimitusjohtaja valitaan tehtäväänsä toistaiseksi. Toimitusjohtaja vastaa Nordic ID Oyj:n juoksevasta hallinnosta osakeyhtiölain sekä hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti ja varmistaa, että Nordic ID Oyj:n kirjanpito on lain mukainen ja että Nordic ID Oyj:n varainhoito on järjestetty luotettavalla tavalla. Toimitusjohtajan on toimitettava hallitukselle ja sen jäsenille tiedot, jotka ovat tarpeen hallituksen tehtävien hoitamiseksi.

Toiminnan johtamisessa toimitusjohtajaa avustaa johtoryhmä.

 

 

Juha Reima, Nordic ID

Juha Reima

Toimitusjohtaja (KTM)

 • Juhalla on vankka kokemus teknologiayhtiön johtamisesta ja kansainvälisestä liiketoiminnasta: hän oli 15 vuoden ajan Nokian matkapuhelin- liiketoimissa, tästä 10 vuotta ulkomailla johtotehtävässä. Tämän lisäksi Juhalla on vajaan kymmenen vuoden kokemus yrittäjänä, hän perusti matkapuhelintarvikkeisiin erikoistuneen Iqua Ltd:n.
 • Toiminut Nordic ID:n toimitusjohtajana vuodesta 2016.
 • Juha on vastannut myös digitaalisista taloushallinnon palveluista  Accountor-konsernissa. Koulutukseltaan hän on KTM ja suorittanut INSEADIN AMP-ohjelman.

MIKA KARTTUNEN

Tuotekehitysjohtaja (DI)

 • Mika johtaa Nordic ID:n R&D–toimintoja. Hän on ollut johtoryhmässä vuodesta 2017.
 • Hänellä on laaja kokemus tuote- ja teknologiakehityksestä, ja hän on ollut mm. toteuttamassa useita matkapuhelin- ja teknologiakehitysprojekteja Microsoftilla, Nokialla ja Elcoteqilla.

HENRI OJANEN

(KTM)

 • Henri vastaa Nordic ID:n rahoitus- ja laskentatoiminnoista.
 • Hänellä on vahva kokemus kansainvälisestä rahoituksesta ja hän on erikoistunut Business Intelligenceen ja raportointiin.
 • Henri on työskennellyt rahoitustehtävissä mm. Nokialla.

Juuso Lehmuskoski

Palvelut ja ratkaisut –liiketoiminnan johtaja (KTM)

 • Juusolla on laaja kokemus B2B-palveluiden kehittämisestä, kaupallistamisesta ja myynnin strategian toteuttamisesta. Hän on ollut johtoryhmän jäsen vuodesta 2018.
 • Hän on ollut kehittämässä digitaalisen laskentatoimen palveluita ja on vastannut useista palveluiden kehitys- ja kaupallistamisprojekteista.

MARKUS ANTTILA

COO (KTM, eMBA)

 • Anttila on tehnyt pitkän uran kansainvälisten konsernien talousjohdossa.
 • Anttilalla on vahva kokemus strategiatyöstä, taloushallinnon prosessien kehittämisestä ja jalkauttamisesta sekä tilaus-toimitusketjun johtamisesta.
 • Anttila aloittaa johtoryhmässä maaliskuussa 2020.

PAUL MURDOCK

Nordic ID Inc toimitusjohtaja (AA)

 • Paulilla on laaja kansainvälinen kokemus teknologiamyynnistä ja –markkinoinnista. Hän on ollut johtoryhmän jäsen vuodesta 2017.
 • Hän vastaa teknologian käyttöönotosta ja toimivien jakelukanavien luonnista.
 • Paul on työskennellyt mm. 14 vuotta Nokia-konsernissa.

Freja Harkke

Markkinointi- ja viestintäjohtaja (KTM)

 • Freja vastaa Nordic ID:n markkinoinnista, viestinnästä (ml. sijoittajaviestinnästä) ja brändinhallinnasta. Hän on ollut johtoryhmässä vuodesta 2018.
 • Hänellä on avainrooli Nordic ID:n uusien liiketoimintojen markkinoinnin rakentamisessa.
 • Ennen Nordic ID:tä Freja toimi useissa johtavissa tehtävissä markkinoinnissa, viestinnässä ja prosessien kehittämisessä.