Sisäpiirihallinto

Nordic ID Oyj:n hallituksen vahvistama sisäpiiriohje täydentää Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta (Pörssin sisäpiiriohje), jota Nordic ID Oyj noudattaa First North Finland -listayhtiöiltä edellytettävällä tavalla.

Kun Nordic ID Oyj määrittelee valmisteltavan järjestelyn tai asiakokonaisuuden hankkeeksi, hankkeesta perustetaan hankekohtainen sisäpiiriluettelo voimassaolevan sisäpiirisääntelyn mukaisesti.

Nordic ID Oyj:n sisäpiirihallinnon vastuulla ovat seuraavat tehtävät:

 • sisäinen tiedottaminen sisäpiiriasioista;
 • sisäpiiriasioita, kaupankäyntirajoitusta ja ilmoitusvelvollisuutta koskeva koulutus;
 • sisäpiiriluetteloiden laatiminen, ylläpitäminen ja toimittaminen Finanssivalvonnalle (pyynnöstä);
 • hyväksyntöjen saaminen sisäpiiriluettelossa olevilta henkilöiltä;
 • sisäpiiriasioiden valvonta;
 • sisäinen tiedottaminen kaupankäyntirajoitusta ja ilmoitusvelvollisuutta koskevista asioita;
 • luettelon ylläpitäminen ilmoitusvelvollisista johtohenkilöistä ja heidän lähipiiristään;
 • sisäpiiriohjeen mukaisten ilmoitusten antaminen johtohenkilöille;
 • tarvittaessa johtohenkilöiden opastaminen ilmoitusten antamisessa heidän lähipiirilleen;
 • johtohenkilöiden ja heidän lähipiirin liiketoimien julkistamisvelvollisuus;
 • kaupankäyntirajoituksen ja ilmoitusvelvollisuuden valvonta; ja
 • sisäpiiriasioita, kaupankäyntirajoitusta ja ilmoitusvelvollisuutta koskevan sääntelyn muutosten huolellinen seuranta.