Yhtiöjärjestys

NORDIC ID OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 § YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

Yhtiön toiminimi on Nordic ID Oyj, ruotsiksi Nordic ID Abp ja englanniksi Nordic ID Plc. Yhtiön kotipaikka on Salo.

 

2 § YHTIÖN TOIMIALA

Yhtiön toimialana on elektroniikka- ja ohjelmistotuotteiden valmistus, myynti, markkinointi, tuotekehitys, huolto, konsultointi, suunnittelupalvelu, vienti- ja tuontitoiminta. Yhtiö voi myös omistaa arvopapereita ja kiinteistöjä sekä harjoittaa niiden kauppaa.

 

3 § ARVO-OSUUSJÄRJESTELMÄ

Yhtiön osakkeet kuuluvat yhtiön hallituksen määräämän ilmoittautumisajan jälkeen arvo-osuusjärjestelmään

 

4 § HALLITUS

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu 2-6 varsinaista jäsentä ja mikäli hallituksessa on vähemmän kuin kolme varsinaista jäsentä, ainakin yksi varajäsen. Hallituksen jäsenen ja mahdollisten varajäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

 

5 § TOIMITUSJOHTAJA

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus. Hallitus voi myös valita toimitusjohtajan sijaisen.

 

6 § YHTIÖN EDUSTAMINEN

Yhtiötä edustavat paitsi hallitus, myös hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja sekä toimitusjohtajan sijainen, kukin yksin.

Hallitus voi lisäksi antaa nimetylle henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen.

 

7 § YHTIÖKOKOUSKUTSU

Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Osakkeenomistajan on, halutessaan osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava ennakolta kokouskutsussa mainitulla tavalla ja viimeistään kutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokouspäivää.

Yhtiökokous voidaan pitää yhtiön kotipaikassa tai muulla hallituksen päättämällä suomalaisella paikkakunnalla.