Markkinat

MARKKINAT

Nordic ID toimii nopeasti kasvavalla RFID-markkinalla, jonka keskeisiä kasvun ajureita ovat globaalin ylituotannon aiheuttama hukka ja ympäristökuormitus. RFID-sovellusalueista merkittäviä ovat vähittäiskauppa, autoteollisuus ja teollisuuden tukipalvelut. Globaalin RFID-markkinan arvioidaan olevan vuonna 2018 noin 11,5 mrd USD; sen on ennustettu saavuttavan jopa 14,1 mrd USD tason vuoteen 2022 mennessä (noin 23 % kasvu vuodesta 2018) ja yli 40 mrd USD tason vuoteen 2028 mennessä (lähes 300 % kasvu vuodesta 2018). (Lähde: IDTechEx, 2017; Future Market Insights, 2018).

 

MARKKINATRENDIT

Nordic ID:n toiminta nojaa vahvasti globaaleihin ilmiöihin ja sitä ohjaa useat markkinatrendit:

  • Kaupan monikanavoituminen
  • Digitalisaatio
  • Pilvipalveluiden nopea yleistyminen
  • RFID-markkinan kasvu ja jo saavutettu kriittinen massa
  • RFID-tunnisteiden hintatason merkittävä lasku