Nordic ID:n vahvuudet

Nordic ID:n vahvuudet

Nordic ID:n keskeiset vahvuudet syntyvät yhtiön johdon näkemyksen mukaan 1) PaaS-liiketoimintamallista, 2)  kokonaispalveluratkaisusta, 3) kyvystä ja näkemyksellisyydestä digitalisoida asiakkaan liiketoimintaa, 4) edelläkävijyydestä sekä 5) kasvavasta ja kansainvälisestä markkinasta.

 

1. Paas-liiketoimintamalli

PaaS-malliin perustuvan liiketoimintamallin etuja ovat sen skaalautuvuus, ennakoitavuus, kannattavuus sekä matalat investointikulut; asiakkaan näkökulmasta etuja ovat matala käyttöönottokynnys ja -kustannus sekä räätälöitävyys. Nordic ID Radea-ohjelmistoalusta mahdollistaa sen, että aikaa vievää ja kallista järjestelmäintegraatiota ei enää tarvita. Nordic ID Radea-ohjelmistoalusta keskustelee muiden taustajärjestelmien (kuten ERP, CRM) kanssa tuottaen älykästä tietoa. Lisäksi Nordic ID Radea-ohjelmistoalusta tuottaa itsenäisesti analytiikkaa, jolloin esimerkiksi erilaiset KPI (Key Performance Indicator) -tunnusluvut ovat nopeasti yrityksen johdon saatavilla. Nordic ID Radea-ohjelmistoalustan pystyy myös kytkemään lähes mihin tahansa toiminnanohjausjärjestelmään tai muuhun vastaavaan järjestelmään, jossa kyseistä dataa tarvitaan. Tämä on Nordic ID Radea-ohjelmistoalustan yksi suurimmista kilpailueduista ja se mahdollistaa myös aidon skaalautuvuuden sekä joustavuuden asiakaskentässä. Asiakas voi valita juuri ne ominaisuudet ja laitteet, joita tarvitsee. Tämä lisää merkittävästi joustavuutta muuttuvissa liiketoimintaympäristöissä. Nordic ID Radea-ohjelmistoalustaa ylläpidetään ja päivitetään keskitetysti, mikä laskee asiakkaan järjestelmien ylläpitoon ja tukeen liittyviä kustannuksia sekä pitää järjestelmät jatkuvasti ajan tasalla ja päivitettyinä.

 

2. kokonaispalveluratkaisu

Kokonaispalveluratkaisun tarjoaminen tarkoittaa asiakkaalle helppoa tapaa hankkia sekä laajennettava ohjelmistoalusta analytiikkaa ja yksinkertaista ERP tai CRM integraatiota varten, että tarvittavat luku- ja tukilaitteet IoT-ympäristön toteuttamiseksi yhdeltä ja samalta tarjoajalta. Palveluratkaisu voidaan hankkia jatkuvalaskutteisesti, jolloin huomattavaa alkupään investointia ei enää tarvita. Nordic ID:n palveluratkaisu koostuu RFID-laitteista, Nordic ID Radea-ohjelmistoalustasta sekä niihin liittyvistä tukipalveluista. Yhtiö tarjoaa myös muihin sensoriteknologioihin pohjautuvia lukulaitteita, kuten viivakoodilukijat.

 

3. kyky ja näkemyksellisyys digitalisoida asiakkaiden liiketoimintaa

Nordic ID:n palveluratkaisulla digitalisoidaan asiakkaan liiketoimintaa ja tuotetaan asiakkaalle reaaliaikaista tietoa, jonka avulla asiakkaan tuotanto- ja logistiikkaprosesseja, varastonhallintaa ja kustannustehokkuutta voidaan parantaa. Nordic ID:n kokonaispalveluratkaisu mahdollistaa asiakkaille myös uusien liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämisen.

 

4. edelläkävijyys

Nordic ID:n edelläkävijyys näkyy siinä, että yhtiö hyödyntää olemassa olevaa teknologiaa uudella tavalla ja yhdistää teknologista osaamista palveluliiketoimintaan. Nordic ID myös kehittää jatkuvasti uusia entistä älykkäämpiä ratkaisuja palvelemaan asiakkaiden muuttuvia tarpeita. Yhtiön edelläkävijyys on nähtävissä myös kykynä tarjota erittäin laadukkaita ja innovatiivisia laitteita, joihin asiakkaat voivat luottaa myös pitkällä aikavälillä.

 

5. kasvava ja kansainvälinen markkina

Nordic ID:llä on merkittävät laajentumismahdollisuudet. Yhtiön liikevaihdosta 76 % tulee viennistä ja sen vahvasti globaaleihin ilmiöihin nojaavalla liiketoimintamallilla on useita markkinapohjaisia kasvuajureita. Uuden tarjoaman kautta Nordic ID:llä on myös hyvät mahdollisuudet laajentaa tarjontaa yhtiön nykyiseen asiakaskuntaan. Kustannustehokas ja jatkuvalaskutteinen, asiakkaan järjestelmiin helposti integroitava ratkaisu sopii myös pienille ja keskisuurille yrityksille, joille materiaalinhallintaan tarkoitetut ratkaisut ovat tähän asti olleet liian kalliita käyttöönottaa.