BRADY CORPORATIONIN OSTOTARJOUS NORDIC ID OYJ:N OSAKKEISTA

Brady Corporation ilmoittaa aikomuksestaan hankkia koko Nordic ID Oyj:n osakekanta, tavoitteenaan IDS-liiketoiminnan strateginen kehittäminen; tekee suositellun käteisostotarjouksen kaikista Nordic ID Oyj:n osakkeista.

Ostotarjoukseen liittyvät dokumentit ja tiedotteet tullaan julkaisemaan tällä sivulla.

 

MATERIAALIT

Brady Corporation Yhtiötiedote 15.4.2021
Translink Corporate Finance Fairness Opinion April 15.4.2021
Nordic ID Oyjn hallituksen lausunto 15.4.2021
Nordic ID OYJ Yhtiötiedote julkisesta_ostotarjouksesta 15.4.2021
Brady S.à. r.l. Tarjousasiakirja 15.4.2021
Brady Corporation_Ostotarjous_tiedote_FN_15.04.2021
Brady Corporation – Tarjousasiakirjan täydennys 23.4.2021_FI
Brady Corporation – Tarjousasiakirjan täydennys_tiedote_23.4.2021_FI
Brady Corporation – 20210518_Preliminary Result_FI
Nordic ID yhtiötiedote lunastusprosessi 23082021
Brady Osakeyhtiölain mukainen vähemmistöosakkaiden lunastusvaatimus

Nordic ID Oyj:n osakkeenomistajille

Osakeyhtiölain mukainen vähemmistöosakkeiden lunastusvaatimus

Brady S.à r.l. (”Brady”) julkisti 15.4.2021 arvopaperimarkkinalain mukaisen vapaaehtoisen julkisen käteisostotarjouksen kaikista Nordic ID Oyj:n (”Nordic ID”) liikkeeseen laskemista ja ulkona olevista osakkeista, jotka eivät ole Nordic ID:n tai sen tytäryhtiöiden hallussa. Ostotarjouksen lopullisen tuloksen mukaan Nordic ID:n osakkeet, joiden osalta ostotarjous on tarjousajan 16.4.2021-17.5.2021 aikana pätevästi hyväksytty (eikä hyväksyntää ole pätevästi peruutettu) ja tulleet Bradyn omistukseen edustavat noin 92,91 prosenttia kaikista Nordic ID:n ulkona olevista osakkeista ja äänistä. Ostotarjouksessa maksettu hinta oli 3,30 euroa osakkeelta.

Brady omistaa yli yhdeksän kymmenesosaa (9/10) Nordic ID:n kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä. Bradyllä on täten osakeyhtiölain 18 luvun 1 §:n mukainen oikeus lunastaa muiden Nordic ID:n osakkeenomistajien omistamat osakkeet käyvästä hinnasta. Brady on 25.5.2021 toimittanut Nordic ID:lle ilmoituksen lunastusoikeudestaan ja -vaatimuksestaan. Lunastusoikeutta koskeva tieto on rekisteröity kaupparekisteriin 28.5.2021.

Lunastusmenettelyn aloittaminen ja välimiesoikeuden nimeäminen: Brady on 31.5.2021 päivätyllä hakemuksellaan pyytänyt, että Keskuskauppakamarin lunastuslautakunta aloittaa osakeyhtiölain 18 luvun 3 §:ssä tarkoitetun välimiesmenettelyn Nordic ID:n vähemmistöosakkeiden lunastusta koskevassa asiassa nimeämällä välimiesoikeuden, joka koostuu yhdestä välimiehestä. Brady on samalla pyytänyt, että lunastuslautakunta hakee käräjäoikeudelta uskotun miehen määräämistä valvomaan vähemmistöosakkeenomistajien etua välimiesmenettelyssä. Bradyn hakemus ja lunastuslautakunnan sitä koskeva kirje on toimitettu postitse kaikille tiedossa oleville Nordic ID:n osakkeenomistajille.

Brady tulee pyytämään asiassa nimettävältä välimiesoikeudelta sen vahvistamista, että Bradyllä on osakeyhtiölaissa tarkoitettu oikeus lunastaa kaikki Nordic ID:n osakkeet vähemmistöosakkeenomistajilta ja että osakkeiden lunastushinta on 3,30 euroa osakkeelta. Uskottu mies: Varsinais-Suomen käräjäoikeus on 23.6.2021 Keskuskauppakamarin lunastuslautakunnan hakemuksesta määrännyt päätöksellään nro 21/27661 uskotuksi mieheksi asianajaja Petra Kiurusen. Uskotun miehen yhteystiedot ovat seuraavat:

Asianajaja Petra Kiurunen
osoite: Asianajotoimisto Lindfors & Co Oy,
PL 577,
Aleksanterinkatu 17
00101 Helsinki
puhelin: +358 20 762 2514
sähköposti: petra.kiurunen@lindforsco.com

Osakeyhtiölain mukaan uskotulla miehellä on välimiesmenettelyssä oikeus ja velvollisuus esittää vähemmistöosakkeenomistajien puolesta näiden asiaa tukevia seikkoja ja näyttöä. Koska uskottu mies näin valvoo kaikkien vähemmistöosakkeenomistajien etua lunastusmenettelyn aikana, vähemmistöosakkeenomistajien ei tarvitse henkilökohtaisesti osallistua lunastusmenettelyyn, elleivät he tahdo tehdä niin.

Välimiesoikeus: Keskuskauppakamarin lunastuslautakunta on kokouksessaan 13.8.2021 päättänyt osakeyhtiölain 18 luvun 1 ja 4 §:n nojalla määrätä yksijäsenisen välimiesoikeuden ratkaisemaan Nordic ID:n osakkeiden lunastusriita. Välimiehen nimi ja yhteystiedot ovat seuraavat:

Asianajaja Markus Manninen
Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy
Etelaesplanadi 20
00130 Helsinki
puhelin: +358 40 588 3645
sähköposti: markus.manninen@hannessnellman.com

Helsingissä 20. päivänä elokuuta 2021
Brady S.à r.l.
Vesa Turkki
asianajaja, Tampere
Brady S.à r.l.:n asiamiehenä

HUOMIO

Pääsyä tämän verkkosivuston tietoihin ja asiakirjoihin on rajoitettu sääntelystä johtuen. Pyydämme teitä perehtymään seuraaviin tietoihin ja tekemään seuraavan vahvistuksen joka kerta, kun tarkastelette näitä rajoitettuja tietoja.

TÄTÄ MATERIAALIA EI OLE SUUNNATTU EIKÄ SE OLE SAATAVILLA SUORAAN TAI VÄLILLISESTI HENKILÖILLE, JOTKA OLESKELEVAT YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA, JOSSA OSTOTARJOUS OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN.

Tätä verkkosivustoa tai sen sisältämiä tietoja ei ole tarkoitettu, eikä verkkosivustolle tule siirtyä, eikä verkkosivustolla olevaa tietoa tule jakaa tai levittää henkilöille, jotka asuvat tai oleskelevat Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa tai Etelä Afrikassa tai millään muulla alueella, jossa se olisi lain vastaista tai edellyttäisi rekisteröintitoimenpiteitä. Seuraavilla verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavilla olo voi olla lainvastaista tietyissä maissa, ja vain tietyt henkilöryhmät voivat olla oikeutettuja saamaan nämä tiedot ja asiakirjat. Kaikkien henkilöiden, jotka asuvat Yhdysvaltojen, Australian, Kanadan, Hongkongin, Japanin, Uuden-Seelannin tai Etelä-Afrikan ulkopuolella ja haluavat nähdä näillä verkkosivuilla olevat asiakirjat, on ensin varmistuttava siitä, etteivät heihin sovellu sellaiset paikalliset lait tai asetukset, joiden nojalla tälle verkkosivulle siirtyminen on kiellettyä tai rajoitettua tai jotka edellyttävät rekisteröintiä tai heidän hankkimiensa arvopapereiden hankinnan hyväksymistä. Brady S.à.r.l. (”Brady” tai ”Tarjouksentekijä”) eikä Nordic ID Oyj (”Nordic ID”) ota vastuuta siitä, jos joku henkilö rikkoo soveltuvia lakeja tai säännöksiä.

Tarjouksentekijä on laatinut tarjousasiakirjan ja vastaa siitä kuten tarjousasiakirjassa on esitetty.

Vahvistus painamalla alla olevaa linkkiä vahvistatte, että olette lukenut ja ymmärtänyt edellä olevat rajoitukset ja suostutte noudattamaan niitä ja vahvistatte, ettette asu tai oleskele tällä hetkellä Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa tai Etelä-Afrikassa tai millään muulla alueella, jossa tällainen levittäminen tai verkkosivustolle siirtyminen on lainvastaista.

Hyväksyn

 

Hylkään