Tiedonantopolitiikka

TIEDONANTOPOLITIIKKA

Yhtiön tiedonantopolitiikan tarkoituksena on määritellä tiedottamiseen sekä muuhun ulkoiseen viestintään liittyvät toimintatavat, joita Nordic ID Oyj noudattaa sijoittajaviestinnässä ja taloudellisessa raportoinnissa. Tiedonantopolitiikan ja sen mukaisten toimintatapojen tavoitteena on varmistaa muun ohella, että yhtiön ulkoinen tiedottaminen kuten pörssitiedottaminen täyttää siihen soveltuvat arvopaperimarkkinaoikeudelliset ja muun sääntelyn asettamat vaatimukset. Tiedottamisen toimintatavoilla toteutetaan myös yhtiön keskeisiä tiedottamisen periaatteita, joita ovat oikea- aikaisuus, samanaikaisuus, jatkuvuus ja läpinäkyvyys.

Ylin päätöksenteko koskien ulkoista viestintää on yhtiön hallituksella, joka hyväksyy ja vahvistaa tiedonantopolitiikan. Operatiivinen vastuu yhtiön tiedonantopolitiikan toimeenpanosta on yhtiön toimitusjohtajalla, talousjohtajalla sekä markkinointi- ja viestintäjohtajalla. Yhtiön toimitusjohtaja, ja markkinointi- ja viestintäjohtaja vastaavat yhtiön mediasuhteista. Yhtiön hyväksytty neuvonantaja tarkistaa ja hyväksyy kaikki yhtiötiedotteet ennen niiden julkistamista.

Jos on tarpeen tarkistaa, onko yhtiöllä tiedonantovelvollisuus, siitä konsultoidaan ensisijaisesti Hyväksyttyä Neuvonantajaa ja tarvittaessa ulkoista juristia tai pörssiä.
Tiedotteet laaditaan mahdollisimman nopeasti ja, aina kun mahdollista, etukäteen laadittujen luonnosten pohjalta.

Yhtiön tiedottamiskieli on suomi.

Nordic ID Oyj noudattaa tiedottamisessaan sovellettavia lakia, muita määräyksiä sekä pörssin sääntöjä.