Strategia, visio, missio, arvot

Strategia

Yhtiön strategiana on olla teknologiasta riippumaton RFID-sovellusten toimittaja, jonka liiketoiminnan keskiössä ovat reaaliaikainen paikannustieto, -analytiikka ja liiketoimintaprosessien keinoälyavusteinen tehostaminen. Keskeinen yhtiön kasvun komponentti on siirtymä arvoketjussa uuteen, aiempaa laajempaan kokonaispalvelun tuottajan rooliin. Nordic ID:n vahva innovaatiokulttuuri, teknologinen osaaminen, pitkä toimialan tuntemus sekä yhtiön oma modulaarinen ohjelmistoalusta Nordic ID Radea, muodostavat perustan yhtiön tarjoamille PaaS-palveluille.

Missio

Missiomme ja toiminnamme ydin on tehdä jokaisesta esineestä yksilöitävä, jotta niiden sijaintia, tilaa, liikettä tai muuta relevanttia tietoa on mahdollista seurata ja analysoida läpi koko elinkaaren paikasta ja ajasta riippumatta.

Visio

Visionamme on olla Euroopan johtava teknologiasta riippumattomien IoT-sovellusten toimittaja, jonka liiketoiminnan keskiössä ovat reaaliaikainen seuranta, analytiikka ja  liiketoimintaprosessien keinoälyavusteinen tehostaminen.

Arvot

Arvojamme ovat rohkeus, kunnioitus ja intohimo. 

Rohkeus uudistua ja teknologinen innovatiivisuus on meille ominaista. Yhdistämme teknologista osaamista palveluliiketoimintaan. Olemme rohkeita oppimaan uusia asioita, ryhtyä toimiin, mennä eteenpäin. Rohkeus näkyy myös tavassamme hoitaa asiakassuhteita: uskallamme puhua vaikeistakin asioista ja ehdottaa rohkeita ratkaisuja. 

Kunnioitus kuvaa tapaamme toimia vuorovaikutuksessa sekä viestiä sisäisesti ja ulkoisesti. Ymmärrys ja avoin viestinä ovat keskinäisen kunnioituksen kivijalka.

Intohimo kuvastaa vahvaa motivaatiotamme asioiden hoitamisessa: autamme asiakkaitamme ratkaisemaan heidän kohtaamiaan haasteita ja edistämme heidän liiketoimintaa. Innostumme laadukkaan lopputuloksen saavuttamisesta myös jokapäiväisessä työssämme ja tähtäämme erinomaiseen lopputulokseen kaikessa toiminnassamme.