Taloudelliset tavoitteet ja osingonjakopolitiikka

Nordic ID pyrkii kasvattamaan liikevaihtoa seuraavan viiden vuoden aikana keskimäärin 30 % vuodessa. Tavoitteena on ylittää 40 mEUR liikevaihto vuonna 2023. Yhtiön ensisijaisena tavoitteena on kannattavan kasvun varmistaminen strategiakaudella. Yhtiö näkee varojen olevan myös sijoittajien kannalta tuottavassa käytössä, kun ne käytetään yhtiön kasvun rahoittamiseen, eikä yhtiö pyri ensisijaisesti maksamaan osakkeenomistajilleen osinkoa strategiakaudella.