Taloudelliset tavoitteet ja osingonjakopolitiikka

Nordic ID:n tavoitteena vuonna 2023 on 25 miljoonan euron liikevaihto ja 15 % käyttökate (EBITDA). Yhtiön ensisijaisena tavoitteena on kannattavan kasvun varmistaminen strategiakaudella. Yhtiö ei anna tulosohjeistusta kuluvasta tai tulevasta tilikaudesta.

Yhtiö näkee varojen olevan myös sijoittajien kannalta tuottavassa käytössä, kun ne käytetään yhtiön kasvun rahoittamiseen, eikä yhtiö pyri ensisijaisesti maksamaan osakkeenomistajilleen osinkoa strategiakaudella.