Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan tervehdys – THE RIGHT AMOUNT

”Me Nordic ID:ssä haluamme osaltamme ratkaista maailmanlaajuistaylituotanto-ongelmaa tarjoamalla asiakasyrityksillemme luotettavaa ja reaaliaikaista tietoa siitä, kuinka tuotannon määrissä päästään optimaaliselle tasolle. Uskomme vahvasti, että tätä kautta pystymme vaikuttamaan ylituotannon aiheuttamiin globaaleihin seurauksiin.”

Nordic ID:ssä toimintafilosofiamme ydin on oikea määrä. Näkemyksemme mukaan asiakkaamme voivat parantaa liiketoimintansa tulosta merkittävästi ratkaisujemme avulla: sitoutuneen pääoman tarve vähenee, toimintaympäristöstä riippuen myynti kasvaa ja palvelun laatua saadaan parannettua.

Maailma tarvitsee sekä edelläkävijöitä että uusia toimintamalleja talouden ja hyvinvoinnin kasvattamiseen kestävällä pohjalla. mahdollistaa sen, että jokaista tuotetta voidaan seurata yksillöllisesti läpi sen elinkaaren; onpa kyse siitä, kuinka monta tuotetta on vaatekaupan hyllyllä tai siitä, kuinka hotellien liinavaatteiden ja pyyhkeiden ylläpitoa ja huoltoa voidaan tehostaa. Tavoitteenamme on mahdollistaa asiakkaillemme reaaliajassa tieto tuotteista, varastosaldoista, liikkeistä, paikasta tai jopa ennakoida ja analysoida muutokset. Yritykset haluavat myös tehostaa palvelu- ja tuotantoprosessejaan automatisoinnilla ja itsepalveluilla vapauttaen henkilöresursseja rutiinitöistä esimerkiksi asiakaspalveluun tai muihin tuottavimpiin tehtäviin, jotka mahdollistavat osaltaan kasvun. Me teemme tämän modulaarisella Radea-ohjelmistoalustallamme.

Vahva tausta kantaa pitkälle tulevaisuuteen

Olemme Nordic ID:ssä tehneet merkittävän strategisen muutoksen ja muuttaneet onnistuneesti  liiketoimintamme suuntaa viivakoodilukijoiden valmistajasta RFID-teknologiaan perustuvien ratkaisujen, sovellusten ja laitteiden globaaliksi toimittajaksi. Tänä päivänä tarjoamme asiakkaillemme pilvipohjaista palveluratkaisua tavaravirtojen ja tuotteiden digitalisointiin sekä niiden seurantaan ja analysointiin.

Kasvu on tärkein tavoitteemme. Uskomme, että palveluratkaisumme sovellusala on lähes rajaton, vaikkakin meille on tärkeä kohdistaa ponnistelumme niille markkinasegmenteille, joissa uskomme olevan nopeimmin saatavissa kasvua.

Listautuminen tukee kasvua ja maantieteellistä laajentumista

Tavoitteenamme on vahvistaa entisestään asemaamme Euroopassa sekä kasvattaa markkinaosuuttamme Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa. Uuden palvelutarjoaman kautta meillä on hyvät mahdollisuudet laajentaa tarjontaamme myös nykyisen asiakaskuntamme keskuudessa.

Listautumisella kiihdyttäisimme kasvuamme panostamalla tuotekehitykseen sekä myynnin vahvistamiseen. Listautumisannista saamillamme varoilla vahvistaisimme palveluratkaisujen sekä Radea-ohjelmistoalustamme kehittämistä muun muassa rekrytoinnein ja mahdollisten yritysjärjestelyjen kautta.

Visionamme on olla Euroopan johtava teknologiasta riippumattomien IoT-sovellusten toimittaja.Työtämme ohjaa arvomme: intohimo ratkaista asiakkaidemme haasteita,  rohkeus uudistua ja oppia uutta sekä kunnioitus.

Missionamme on täydellinen digijalanjälki. Tervetuloa sijoittamaan suomalaiseen tuoteseurannan edelläkävijään!