Yhtiökokous 2020

Yhtiökokous 2020

 

Nordic ID Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen 27.5.2020 klo 14:00 alkaen osoitteeseen Salo IoT Campus, Joensuunkatu 7, Salo.

Yhtiön osakkeenomistajat voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain asiamiehen välityksellä sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon.

COVID-19 -pandemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiö on päättänyt ryhtyä väliaikaisen lain mahdollistamiin toimiin, jotta yhtiökokous voidaan pitää ennakoitavalla tavalla huomioiden osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus.

Yhtiön hallitus on nimennyt  Nordic ID:n talousjohtajan Henri Ojasen käytettäväksi osakkeenomistajien asiamiehenä kokouksessa. Tätä tarkoitusta varten on saatavilla valmis valtakirjapohja ja tarkemmat ohjeet valtuutuksen tekemiseen (kts alempana).

 

Yhtiökokouksen materiaalit

Nordic ID Oyj Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 27 05 2020

Liite 1 Ääniluettelo

Liite 2 Äänestysohjeet

Liite 3 Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 2020

Liite 4 Tilinpäätös 2019

Liite 5 Tilintarkastuskertomus

Lite 6 Hallituksen ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2020

 

ilmoittautuminen

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan vain asiamiehen välityksellä alla olevien ohjeiden mukaisesti.

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan ainoastaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajat voivat valtuuttaa yhtiön talousjohtaja Henri Ojasen asiamiehekseen yhtiökokoukseen. Valmis valtakirjapohja, äänestysohjeet ja tarkemmat ohjeet valtuutuksen tekemisestä ovat saatavilla alempana.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua ja valtuuttaa asiamiehensä viimeistään 19.5.2020 klo 10.00, ilmoittautumisen valtakirjoineen on oltava perillä tähän mennessä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua ja valtakirjan äänestysohjeineen tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta voi toimittaa 11.5.2020 – 19.5.2020 välisenä aikana seuraavilla tavoilla:

 • sähköpostitse: shareholders@nordicid.com
 • kirjeitse: Nordic ID Oyj, Henri Ojanen, Salo IoT Campus, Joensuunkatu 7, 24100 Salo

Valtakirjan toimittaminen yhtiölle ennen ilmoittautumisajan päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, kunhan siitä ilmenee edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.  Aiemmin tehtyä ilmoittautumista yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka oli määrä pitää 25.3.2020, ei katsota ilmoittautumiseksi tähän yhtiökokoukseen.

Mahdolliset muun asiamiehen valtuuttamista koskevat valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Nordic ID Oyj, Henri Ojanen, Salo IoT Campus, Joensuunkatu 7, 24100 Salo 19.5.2020 klo 10:00 mennessä.

 

Osakkeenomistajien Nordic ID Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Nordic ID Osakas- ja yhtiökokousrekisterin tietosuojaseloste

 

Viimeinen ilmoittautumispäivä on 19.5.2020, klo 10.00.

Osallistumisoikeus: merkittynä osakasluetteloon (yhtiökokouksen täsmäytyspäivä): 14.5.2020.

 

MUUT OHJEET

Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset on toimitettava yhtiölle sähköpostilla osoitteeseen shareholders@nordicid.com viimeistään 8.5.2020, klo 12:00 mennessä.

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 12.5.2020 asti sähköpostitse osoitteeseen shareholders@nordicid.com.

Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset, yhtiön johdon vastaukset niihin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset ovat nähtävänä tällä sivulla viimeistään 15.5.2020.

 

VALTAKIRJA

Alla valtakirja ja äänestysohjeet.

VALTAKIRJA Nordic ID Oyjn varsinainen yhtiökokous

 

Nordic ID Oyj:lle osoitetut täytetyt ja allekirjoitetut valtakirjat toimitetaan kuva- tai pdf-muodossa sähköpostitse osoitteeseen shareholders@nordicid.com tai postitse osoitteeseen: Nordic ID, Henri Ojanen, Joensuunkatu 7, 20400 Salo. Yhteisömuotoisten osakkeenomistajien tulee toimittaa valtakirja ja äänestysohjeen yhteydessä selvitys valtakirjan allekirjoittaneen henkilön oikeudesta edustaa yhteisöä (esimerkiksi hallituksen päätös tai kaupparekisteriote).

Valtakirjat toimitetaan ilmoittautumisajan päättymiseen mennessä 19.5.2020 klo 10.00.

 

hallituksen ehdottamIEN hallitusjäsenten esittely

 

Jorma Lalla

(Tietoliikenneinsinööri)

Nordic ID:n perustaja, Hallituksen nykyinen puheenjohtaja

 • Laaja kokemus kansainvälisestä myynnistä sekä liiketoiminnan ja strategian kehityksestä informaatio- ja  viestintätoimialoilta.
 • Hän perusti Nordic ID:n toimien 30 vuotta yhtiön toimitusjohtajana kehittäen sitä johtavaksi kansainväliseksi toimijaksi toimialallaan. Tätä ennen Jorma työskenteli Nokialla ja oli mm. kehittämässä Mobira Talkmania.
 • Nordic ID Oyj:n hallituksessa 1986 –
 • Osakeomistus 740.390 osaketta.

 

Juha Tiittanen

(Johdon koulutuksia)
 • Juha toimii Roima Intelligencen liiketoiminnan kehitysjohtajana.
 • Ennen nykyistä tehtävää, Juha toimi mm. Nordcloud Oy:ssa Engagement Directorina ja kahdeksan vuotta eri myynnin, markkinoinnin ja pakettipalvelujen johtotehtävissä Posti-konsernissa. Lisäksi hän on toiminut myös sivutoimisena yrittäjänä ja Lyreco Finland Oy:n Corporate Salesin johtajana.
 • Nordic ID Oyj:n hallituksen jäsen 2017-
 • Osakeomistus –

 

Leevi Parsama

(Media-alan ja johtamisen koulutus)
 • Leevi on digitaalisen kaupan asiantuntija yli 300 suomalaisen yrityksen muodostamassa Experience Commerce- ohjelmassa.
 • Hän on laatinut digitaalisen liiketoiminnan strategioita tunnetuille kaupan alan yrityksille, sparraannut johtoryhmiä ja hallituksia sekä johtanut menestyksekkäästi globaalia verkkokauppaa.
 • Leevillä on alkujaan vahva media-alan tausta. Hänellä on kokemusta johtotehtävistä digitaalisessa markkinoinnissa sekä teknologiayrityksissä.
 • Nordic ID Oyj:n hallituksen jäsen 2014 –
 • Osakeomistus 5.300 osaketta.

 

MAMMU Kaario

(Varatuomari, MBA)
 • Mammu Kaariolla on yli 25 vuoden kokemus rahoitusalalta. Hän on työskennellyt PartneraOy:n toimitusjohtajana vuosina 2016-2017 sekä sijoituspäällikkönä Korona Investillä vuosina 2011-2016. Mammu on toiminut myös partnerina Unicus Ltd:llä vuosina 2005-2010 sekä erilaisissa toimeksiannoissa rahoitusalan neuvonantotehtävissä vuosien 2004-2010 aikana.
 • Tätä ennen Mammu toimi investointipankkiirina 15 vuotta, mm. Conventum Oyj:ssä.
 • Keskeiset hallitusjäsenyydet: Aspo Oyj, CapMan Oyj, Ponsse Oyj, Robit Oyj, Lapti Oy
 • Nordic ID Oyj:n hallituksen jäsen 2019 –
 • Osakeomistus Makai Holding Oy:n kautta 9.260 osaketta.

 

Veijo Komulainen

(DI)

 • Veijo on tehnyt kansainvälistä uraa asiakasrajapinnan eri johtotehtävissä, mm neljän yrityksen toimitusjohtajana sekä KONEen globaalina asiakkuusjohtajana ja Fortumin liiketoimintajohtajana.
 • Veijolla on vankka kokemus kansainvälisestä liiketoiminnasta ja varsinkin myynnin menestyksekkäästä kehittämisestä.
 • Veijo toimii kaupallisena neuvoksena Suomen New Yorkin konsulaatissa, päätehtävänään tukea kasvuyrityksiä liiketoiminnan kansainvälistymisessä.
 • Nordic ID Oyj:n hallituksen jäsen 2019 –
 • Osakeomistus 2.000 osaketta.

 

Anna Toppari

(KTM, eMBA)
 • Annalla on 15 vuoden kokemus finanssialalta, jossa hän on toiminut eri johtotehtävissä sekä sijoitusyhtiön partnerina.
 • Annan johdolla Danske Bank Oyj:n Oulun myyntitiimit ovat saavuttaneet huipputuloksia myös kansallisessa vertailussa. Hän on myös konsultoinut pienyrityksiä sekä myynnin kasvattamisessa  että strategiaprosessien läpiviemisessä.
 • Vuodesta 2014 lähtien Anna on toiminut Mevita Invest sijoitusyhtiön partnerina. Lisäksi hänellä on useita hallitustehtäviä.
 • Nordic ID Oyj:n hallituksen jäsen 2019 –
 • Osakeomistus Mevita Invest Oy:n kautta 37.038 osaketta.