Container Centralen

Puutarhaviljelyalan innovaattori hyödyntää RFID-teknologiaa

Tanskalais-hollantilainen Container Centralen on Euroopan ja Yhdysvaltojen suurin kuljetusratkaisujen tarjoaja puutarhaviljelyalalla. Container Centralenin kehittämät kasvien ja kukkien kuljetuskärryt eli CC-kontit ovat vakiintuneet alan eurooppalaiseksi standardiksi. Kontit tunnistetaan mobiilisti Nordid ID:n tarkoilla ja luotettavilla RFID-laitteilla.  

Haasteet

  • Kopioiden poistaminen konttipoolista
  • Konttien tarkempi tunnistus ja todentaminen
  • Seurannan parantaminen

Ratkaisu

Nordic ID:n RFID-laitteet tuovat merkkittävää lisätehoa Continer Centralenin logistiikkaprosesseihin. Järjestelmä yhdistää sekä CC-konttien että niissä kuljetettavien kasvien ja kukkien yksilöidyt tiedot asiakkaan omaan hallintajärjestelmään.

RFID:n avulla suojellaan myös Container Centralenin tuotepoolia ja brändiä. Teknologian avulla voidaan estää korkeasta laadustaan tunnettujen ja standardoitujen CC-konttien vaihtumisen liikkeellä oleviin huonolaatuisiin kopioihin, millä on suuri merkitys yrityksen imagolle.

Edut

  • Konttikopioiden pääseminen kiertoon voidan estää
  • Container Centralenin maine korkealaatuisen tuotepoolin tarjoajana voidaan taata
  • Merkittävät kustannussäästöt Container Centralenille ja sen asiakkaille

Lue lisää »