Lehdistötiedote 14.8.2018 kello 8.00

TEKNOLOGIAYHTIÖ NORDIC ID GROUP OY SELVITTÄÄ MAHDOLLISUUKSIA LISTAUTUA NASDAQ HELSINKI OY:N YLLÄPITÄMÄLLE FIRST NORTH -MARKKINAPAIKALLE 

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, UUTEEN-SEELANTIIN, AUSTRALIAAN, HONGKONGIIN, ETELÄ-AFRIKKAAN, SINGAPOREEN TAI JAPANIIN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Nordic ID Group Oy (“Nordic ID” tai “Yhtiö”) harkitsee osakkeidensa listaamista Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle First North Finland -markkinapaikalle (”Listautuminen”) sekä mahdollisen listautumisannin (”Listautumisanti”) toteuttamista vuoden 2018 aikana.

Nordic ID on suomalainen RFID-teknologiayhtiö, joka tarjoaa asiakkailleen pilvipohjaista PaaS-palvelua (PaaS, Platform as a Service) tavaravirtojen ja tuotteiden digitalisointiin sekä niiden seurantaan ja analysointiin. Vuonna 1986 perustettu Yhtiö on muuntautunut toimintansa aikana viivakoodilukijoiden valmistajasta RFID-teknologiaan (radiotaajuinen etätunnistus) perustuvien sovellusten globaaliksi toimittajaksi. Nordic ID:n kyky RFID-teknologian uudenlaiseen hyödyntämiseen IoT-ympäristössä mahdollistaa sen, että jokaiselle tuotteelle on luotavissa oma identiteetti, jolloin sitä voidaan seurata reaaliajassa missä ja milloin vain.  

Nordic ID toimii nopeasti kasvavalla RFID-markkinalla, jonka keskeisiä kasvun ajureita ovat globaalin ylituotannon aiheuttama hukka ja ympäristökuormitus. RFID-sovellusalueista merkittäviä ovat vähittäiskauppa, autoteollisuus ja teollisuuden tukipalvelut. Globaalin RFID-markkinan arvioidaan olevan vuonna 2018 noin 11,5 mrd USD; sen on ennustettu saavuttavan jopa 14,1 mrd USD tason vuoteen 2022 mennessä (noin 23 % kasvu vuodesta 2018) ja yli 40 mrd USD tason vuoteen 2028 mennessä (lähes 300 % kasvu vuodesta 2018). (Lähde: IDTechEx, 2018; Future Market Insights, 2018).

Yhtiön tilikauden 1.4.2017 – 31.3.2018 liikevaihto oli 8,9 miljoonaa euroa ja 83 % siitä muodostui myynnistä Suomen ulkopuolella. Yhtiön toiminta oli voitollista,  käyttökate oli 7 % liikevaihdosta. Nordic ID:n palveluksessa on noin 50 henkilöä Suomessa sekä yhtiön ulkomaisissa toimipisteissä.

Nordic ID:n strategia

Nordic ID:n keskeinen kasvun komponentti on siirtymä arvoketjussa uuteen, aiempaa laajempaan kokonaispalvelun tuottajan rooliin. Nordic ID:n vahva innovaatiokulttuuri, teknologinen osaaminen, pitkä toimialan tuntemus sekä Yhtiön oma modulaarinen ohjelmistoalusta Radea, muodostavat perustan Yhtiön tarjoamille palveluille. 

Yhtiön toimitusjohtaja Juha Reima kommentoi:

”Yhä useammalla toimialalla kasvava osuus liiketoimintojen arvosta tuotetaan ohjelmistoilla ja niihin liitetyillä digitaalisilla palveluilla. Yritykset haluavat tehostaa palvelu- ja tuotantoprosessejaan automatisoinnilla ja itsepalveluilla, mikä myös  vähentää merkittävästi rutiinitöiden määrää. Kysyntä pilvipohjaisille IoT-palveluille kasvaa voimakkaasti. Kasvutavoitteissamme meitä tukee myös reaaliaikaisen tavaravirtojen ja tuotteiden seurannan markkinoiden vahva kasvu, PaaS-mallien yleistyminen sekä kokonaisvaltaisten palveluratkaisujen kysynnän kasvu.

Liiketoimintamallin muutos ja uuden strategian käyttöönotto ovat jo heijastuneet huhtikuun 2018 alussa käynnistyneen tilikautemme liikevaihtoon positiivisesti. 

Kilpailuetumme syntyy kyvystä ja rohkeudesta rakentaa asiakkaan liiketoimintaa tukevia ratkaisuja, esimerkiksi  keinoälyyn (AI) ja koneoppimiseen perustuen. Meillä on erinomaiset mahdollisuudet merkittävään kasvuun kasvavassa markkinassa, jota tukevat investointimme modulaarisen ohjelmistoalustamme Radean kehittämiseen sekä palveluratkaisujen tarjoamiseen. Suunniteltu Listautuminen ja Listautumisanti tarjoavat meille mahdollisuuden hankkia lisärahoitusta kasvun kiihdyttämiseen.

Olemme tärkeällä asialla; yksi globaaleista ympäristöhaasteista on ylituotanto, joka korreloituu jätteiden hallitsemattomana määränä. Ylituotanto aiheuttaa luonnonvarojen tuhlaamista ja tehotonta hyödyntämistä. Yritysten liiketoimintapäätökset perustuvat faktoihin, mutta usein faktat perustuvat epätarkkaan tietoon. Missionamme on parantaa asiakkaidemme edellytyksiä tehdä oikeita päätöksiä; sekä liiketoiminnan, kuluttajan että ympäristön kannalta.”

Tietoa suunnitellusta listautumisannista

Nordic ID harkitsee listautumista Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle  First North -markkinapaikalle. Mahdollinen Listautumisanti olisi arviolta enintään 5,0 MEUR. Listautuminen mahdollistaisi kasvustrategian, jonka pohjalta yhtiön tavoitteena on ylittää 40 miljoonan euron liikevaihto vuonna 2023. 

Hankittava rahoitus on suunniteltu käytettävän kasvun kiihdyttämiseen, ja erityisesti Yhtiön oman ohjelmistoalustan Radean jatkokehitykseen, uuden ohjelmistokehitysosaamisen hankkimiseen rekrytoimalla tai yritysostoin, sekä liiketoiminnan laajentamiseen Yhdysvalloissa ja valikoiduilla markkinoilla Aasiassa.

Yhtiö päättää mahdollisen Listautumisen ja Listautumisannin toteutuksesta ja ajoituksesta myöhemmin. Mahdollisen Listautumisen ja Listautumisannin toteutuessa, Yhtiön Nasdaq First North Rulebook -sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana toimii Aalto Capital Partners Oy.

Lehdistötilaisuus

Nordic ID järjestää lehdistötilaisuuden tänään 14.8.2018 kello 9.00 alkaen Helsingin Pörssin tiloissa osoitteessa Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki sekä kello 12.00 alkaen Salossa IoT Campuksella osoitteessa Joensuunkatu 7, 24100 Salo. 

Lisätietoja:

Juha Reima, toimitusjohtaja
p. 050 555 3224
juha.reima@nordicid.com

Nordic ID Group Oy lyhyesti:

Nordic ID Group Oy on suomalainen RFID-teknologiayhtiö, joka tarjoaa asiakkailleen pilvipohjaista, palveluratkaisua (PaaS, Platform as a Service) tavaravirtojen ja tuotteiden reaaliaikaiseen seurantaan ja hallintaan. Yhtiön liikevaihto tilikaudella 1.4.2017 – 31.3.2018 oli 8,9 miljoonaa euroa ja käyttökate 7 % liikevaihdosta. Liikevaihdosta 83 % muodostuu viennistä; yhtiön tavoitteena on vahvistaa entisestään asemaansa Euroopassa sekä kasvattaa markkinaosuuttaan Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa. 

www.nordicid.fi 

Huomautus

Tämä lehdistötiedote ei ole tarjous merkitä tai ostaa arvopapereita eikä tätä tiedotetta tai mitään siinä esitettyä tietoa tule pitää sopimuksena tai minkään muun tarjouksen, sitoumuksen tai lupauksen perustana. Mikäli yhtiö milloin tahansa tarjoaa arvopapereitaan tai hakee niitä kaupankäynnin kohteeksi, mahdollinen päätös sijoittaa yhtiön arvopapereihin merkitsemällä tai hankkimalla niitä on perustettava kokonaisuudessaan yhtiön tällaisen tarjouksen tai kaupankäynnin kohteeksi hakemisen yhteydessä julkistamaan esitteeseen eikä tämän tiedotteen sisältöön. Tätä tiedotetta ei saa julkaista tai levittää, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, henkilöille, jotka oleskelevat tai asuvat Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai muutoin näissä maissa, tai missään muussa sellaisessa maassa, jossa sen julkaiseminen tai levittäminen olisi soveltuvan sääntelyn vastaista tai edellyttäisi muita toimenpiteitä Suomen lainsäädännön mukaisten vaatimusten lisäksi.

Nordic ID Oyj puolivuosikatsaus. Tammi-kesäkuun liikevaihto oli 3,90 miljoonaa euroa, ratkaisupalvelumyynti jatkoi kasvuaan, laitemyynti jäi tavoitteista.

Lue lisää

Brady Corporationin kokonaan omistaman tytäryhtiön Brady S.À.R.L.:n kaikista Nordic ID OYJ:n osakkeista tekemän julkisen käteisostotarjouksen alustava...

Lue lisää

Brady Corporation ilmoittaa aikomuksestaan hankkia koko Nordic ID Oyj:n osakekanta, tavoitteenaan IDS-liiketoiminnan strateginen kehittäminen; tekee suositellun...

Lue lisää