NORDIC ID OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2018

NORDIC ID OYJ

YHTIÖTIEDOTE 27.2.2019 KELLO 09.15

NORDIC ID OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2018

9 KUUKAUDEN PITUISEN TILIKAUDEN LIIKEVAIHTO OLI 6,46 MILJOONAA EUROA

Koko tilikauden liikevaihto oli 6,46 miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu oli 0,17 miljoonaa euroa verrattuna viime tilikauden vastaavaan ajanjaksoon. Myyntikate säilyi vahvana ollen noin 60%. Tilikauden liiketappio oli 1,04 miljoonaa euroa johtuen pääosin kertaluontoisista normaalia suuremmista kulueristä. Ratkaisuliiketoiminta on kehittynyt suunnitellusti ja sen liikevaihto oli  katsantokaudella noin 1,21 miljoonaa  euroa, kasvu 363%.

Nordic ID Oyj:n tilikausi muutettiin 20.6.2018 vastaamaan kalenterivuotta,  päättynyt tilikausi oli siten 9 kuukauden mittainen.

Katsauksessa annetut vertailutiedot suluissa viittaavat aina edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu.

Kaikki tilinpäätöstiedotteessa julkaistut luvut ovat tilintarkastamattomia.

Heinä-joulukuu
• Liikevaihto 3,89 (4,38) miljoonaa euroa
• Liikevoitto -1,06 (0,33) miljoonaa euroa, -27,3 (7,4) % liikevaihdosta
• Osakekohtainen tulos -0,62 (0,15*) euroa

Huhti-joulukuu
• Liikevaihto 6,46 (6,29) miljoonaa euroa, kasvua 2,7 %
• Liikevoitto -1,04 (0,11) miljoonaa euroa, -16,1 (1,7) % liikevaihdosta
• Osakekohtainen tulos -0,59 (vertailukelpoinen 0,04) euroa
• Sijoitetun pääoman tuotto -62,3 (4,6) %
• Omavaraisuusaste 40,2 (23,5) %
• Nordic ID Oyj:n hallitus ehdottaa, että päättyneeltä tilikaudelta ei makseta osinkoa

*Vertailukelpoisen osakekohtaisen tuloksen laskennassa on käytetty päättyneen tilikauden lopun osakemäärää.

 

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

1.4.2018-31.12.2018 1.4.2017-31.12.2017 1.7.2018-31.12.2018 1.7.2017-31.12.2017
(Tilintarkastamaton) 9kk 9kk 6kk 6kk
Liikevaihto, t€ 6 457 6 288 3 894 4 380
Käyttökate (EBITDA), t€ -767 236 -864 406
Käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta -11,9 % 3,8 % -22,2 % 9,4 %
Liikevoitto, t€ -1.036 108 -1.061 321
Liikevoitto, % liikevaihdosta -16,1 % 1,7 % -27,3 % 7,3 %
Oikaistu käyttökate, (EBITDA), t€ -293 265 -456 425
Oikaistu käyttökate, (EBITDA), % liikevaihdosta -4,5 % 4,2 % -11,7 % 9,7 %
Oman pääoman tuotto, % -84,8 % 11,5 % -105,5 % 47,8 %
Sijoitetun pääoman tuotto, % -62,3 % 4,6 % -62,3 % 15,8 %
Omavaraisuusaste, % 40,2 % 23,5 % 40,2 % 23,5 %
Nettovelkaantumisaste, % -12,3 % 107,0 % -12,3 % 107,0 %
Osakekohtainen tulos, € -0,59 0,04 -0,62 0,15
Osakekohtainen tulos, oikaistu, € -0,23 0,12 -0,33 0,20

 

TOIMITUSJOHTAJA JUHA REIMA 

”Vuonna 2018 onnistuimme strategiamme mukaisesti lisäämään palveluratkaisujen suhteellista osuutta myynnistämme sekä kasvattamaan RFID-laitteiden myyntiä. Tuotekehityksessä lanseerasimme miehittämättömän S/MART-kaupan, jonka useat teknologiset ratkaisut kuten infokioskit ja automaattikassat ovat herättäneet maailmalla paljon kiinnostusta.

Tilikauden aikana siirryimme useamman asiakkaan kohdalla projektimyynnistä palveluiden jatkuvalaskutteiseen malliin, mikä koostuu laitteiden, ohjelmistojen, huollon, konsultoinnin ja muiden palveluiden kuukausilaskutuksesta. Meille tällainen arvoperusteinen hinnoittelu mahdollistaa paremman kannattavuuden, liikevaihdon ennustettavuuden sekä uudet palvelumyynnistä saatavat tulokanavat.

Vuoden 2018 tulos jäi sisäisesti asetetuista tavoitteistamme, mihin vaikutti kolme eri tekijää: osa projekteista siirtyi seuraavalle tilikaudelle, vuodenvaihteeseen ajoittunut toimittajan siirto pienensi liikevaihtoa ja lisäksi listautumiseen liittyvät kertaluonteiset kulut rasittivat tulosta. Yrityksen johdosta oli neljä henkilöä  valmistelemassa listautumista, mikä vei merkittävän osan heidän ns. normaalista työpanoksestaan. Tämä ei kuitenkaan vaikuta annettuihin pitkän tähtäimen kasvutavoitteisiimme.

Silti listautuminen oli vuoden ehdottomia kohokohtia. Sen ansiosta meillä on nyt entistä paremmat resurssit kasvun ja kansainvälistymisen vauhdittamiseen. Se avaa uusia mahdollisuuksia yritysostoihin ja henkilöstön sitouttamiseen. Listatun yhtiön statuksesta on myös suurta hyötyä uusien globaalien asiakkaiden hankkimisessa.

Nordic ID:n tavoitteena on ylittää 40 miljoonan euron liikevaihto vuonna 2023. Megatrendit tukevat tavoitettamme. Tuotevirtojen reaaliaikainen seuranta auttaa asiakkaitamme toimimaan vastuullisemmin. Ratkaisumme auttavat vähentämään hävikkiä, kuljetuksia, turhaa valmistusta ja pesukertoja. Toiminnallamme on selkeä tarkoitus, mikä on merkityksellistä niin asiakkaillemme kuin henkilöstöllemme.”

OSINKOEHDOTUS
Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 1 655 713,47 euroa, josta tilikauden tappio -1 204 657,04 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikaudelta ei jaeta osinkoa.

TILINPÄÄTÖS JA VUOSIKERTOMUS 2018 

Yhtiön tilinpäätöstiedote julkaistaan 27.2.2019 yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://www.nordicid.fi/sijoittajille/tiedotteet-ja-julkaisut.

Nordic ID Oyj:n sähköinen vuosikertomus tilikaudelta 2018, joka sisältää tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, julkaistaan 13.3.2019 yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://www.nordicid.fi/sijoittajille/tiedotteet-ja-julkaisut/

Yhtiökokous järjestetään 20.3.2019 klo 17.00 Salo IoT Campuksella, Joensuunkatu 7, 24100 Salo.

Puolivuotiskatsaus tammi-kesäkuu 2019 julkaistaan 22.8.2019.

 

Lisätietoja:

Juha Reima, toimitusjohtaja, puh. 050 5553 224
Hyväksytty Neuvonantaja: Aalto Capital Partners Oy, Pekka Halonen, puh. 040 587 7000

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.nordicid.fi

Nordic ID Oyj lyhyesti:

Nordic ID Oyj on suomalainen RFID-teknologiayhtiö, joka tarjoaa asiakkailleen pilvipohjaista, palveluratkaisua (PaaS, Platform as a Service) tavaravirtojen ja tuotteiden reaaliaikaiseen seurantaan ja hallintaan. Yhtiön liikevaihto tilikaudella 1.4.2018 – 31.12.2018 oli 6,5 miljoonaa euroa.  Liikevaihdosta 80 % muodostuu viennistä; yhtiön tavoitteena on vahvistaa entisestään asemaansa Euroopassa sekä kasvattaa markkinaosuuttaan Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa. Yhtiö on listattuna Nasdaq First North-markkinapaikalla.

www.nordicid.fi

 

Liite

 

Nordic ID Oyj puolivuosikatsaus. Tammi-kesäkuun liikevaihto oli 3,90 miljoonaa euroa, ratkaisupalvelumyynti jatkoi kasvuaan, laitemyynti jäi tavoitteista.

Lue lisää

Brady Corporationin kokonaan omistaman tytäryhtiön Brady S.À.R.L.:n kaikista Nordic ID OYJ:n osakkeista tekemän julkisen käteisostotarjouksen alustava...

Lue lisää

Brady Corporation ilmoittaa aikomuksestaan hankkia koko Nordic ID Oyj:n osakekanta, tavoitteenaan IDS-liiketoiminnan strateginen kehittäminen; tekee suositellun...

Lue lisää