NORDIC ID TEKNOLOGIAKUMPPANINA NESTEEN UUSISSA TÄYSIN AUTOMATISOIDUISSA ITSEPALVELUKAUPOISSA

Nordic ID Oyj, reaaliaikaiseen tuoteseurantaan ja itsepalveluratkaisuihin erikoistunut teknologiayhtiö, on kehittänyt RFID-teknologiaan perustuvia automatisoituja itsepalveluratkaisuja, jotka mahdollistavat miehittämättömien kauppojen ketterän toteuttamisen. Neste käyttää Nordic ID:n RFID-ratkaisuja  uudenlaisissa täysin automatisoiduissa Easy Deli -kaupoissaan.

 

Easy Deli automated self service store in Helsinki
Täysin automatisoitu Easy Deli itsepalvelukauppa Helsingissä.

 

Kaupan ala on vahvassa murroksessa kuluttajien muuttuneen ostoskäyttäytymisen seurauksena. Kuluttajat toivovat kivijalkaan verkko-ostamisen helppoutta ja vaivattomuutta sekä mahdollisuutta käydä kaupassa ympäri vuorokauden lähellä omaa kotiaan. Muuttunut kuluttajakäyttäytyminen yhdistettynä kestävän kehityksen trendiin kasvattavat uudenlaisten kauppakonseptien kysynnän.

 

“Olemme tehneet tiivistä yhteistyötä Nesteen kanssa Easy Deli -kaupan kehittämisessä. Yhteistyö ja palvelukonseptin kehittäminen on ollut erittäin mielenkiintoista ja ratkaisuhakuista. Olen ylpeä meidän osaamisestamme, sekä siitä, että olemme mukana luomassa uudenlaista kauppakonseptia, joka tarjoaa uuden ja modernin asiakaskokemuksen. Kaupan alalla voittajiksi nousevat tulevaisuudessa ne, jotka kykenevät parhaiten vastaamaan muuttuviin kuluttajatottumuksiin.”

Juuso Lehmuskoski, Nordic ID:n toimitusjohtaja.

 

“Easy Deli -kauppaa kehittäessä meille oli tärkeää löytää kumppani, joka pystyisi yhdessä meidän kanssamme toteuttamaan meille räätälöidyn kokonaisratkaisun. Nordic ID:n valintaan vaikuttivat yhtiön teknologia- ja palveluosaamisen lisäksi myös ratkaisukeskeinen asenne,”

Nesteen automatisoiduista palveluista vastaava Jukka Peltoniemi.

Nordic ID RFID self checkout in automated self service store Easy Deli
Nordic ID:n kehittämä itsepalvelukassa Nesteen täysin automatisoidussa Easy Deli -kaupassa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RFID-teknologia automatisoitujen kauppojen mahdollistajana

“Idea ratkaisun kehittämiseen lähti kuluttajien ostokäyttäytymisen muutoksesta ‒ ostoksia halutaan tehdä silloin kun itselle parhaiten sopii, läheltä ja ympäri vuorokauden. Ihmiset välttävät nykyään jonottamista ja voivat jopa jättää ostokset tekemättä, jos jono koetaan liian pitkäksi. Perinteisillä viivakoodiperusteisilla itsepalvelukassoilla asioiminen saattaa kestää jopa kauemmin kuin miehitetyllä kassalla,” toteaa Lehmuskoski

 

RFID-sensoriteknologia (radio frequency identification) mahdollistaa yksittäisen tuotteen yksilöinnin ilman näköyhteyttä, jolloin sen avulla voidaan skannata suuria määriä tuotteita muutamassa sekunnissa. Tämä mahdollistaa esimerkiksi kaupan rutiinitehtävien automatisoinnin ja sujuvoittamisen sekä nopean inventoinnin tekemisen. RFID myös vähentää lukuvirheiden määrä, kun jokaista tuotetta ei tarvitse skannata erikseen kuten viivakoodipohjaisissa ratkaisuissa.

 

“Easy Deli -konseptin kehitysvaiheessa vertailimme erilaisia automatisoidun itsepalvelukaupan rakentamisen mahdollistavia teknologioita. RFID-teknologia täytti vaatimuksemme ja valikoitui sopivimmaksi vaihtoehdoksi aidosti helpon ja sujuvan ostokokemuksen kehittämiselle. Easy Delin tuotelukija on ensimmäinen lajissaan Suomessa, ja se on harppaus eteenpäin perinteisiin itsepalvelukassoihin verrattuna. Ostokokemus on huomattavasti aiempaa nopeampi ja helpompi. Lähin verrokki löytyy Kiinasta, josta on saatu positiivista palautetta asioimisen vaivattomuudesta,” sanoo Peltoniemi Nesteeltä.

 

Neste avaa RFID -teknologiaa hyödyntävän Easy Deli -kaupan 3.6 Helsingin keskustaan. Kesän aikana avataan myös toinen vastaava Easy Deli -kauppa pääkaupunkiseudulle. Lisäksi vuoden 2020 aikana Nesteen tavoitteena on avata useampi Easy Deli -kauppa Latvian Riikaan.

Teknologiana RFID tarjoaa monta etua automatisoidun itsepalvelukaupan rakentamiselle verrattuna kameroihin tai vaakoihin pohjautuviin ratkaisuihin. Nordic ID:n miehittämätön S/MART –älykauppakonsepti mahdollistaa myymälärakenteen ketterän räätälöinnin asiakkaan tarpeen mukaan ja sopii myös pienempien toimijoiden budjetteihin. Myös käyttöönotto ja ylläpito on helppoa ja kustannustehokasta. Lisäksi valikoima ja pohjaratkaisu ovat helposti muunneltavissa tarpeiden muuttuessa. Monikäyttöisyytensä ansiosta S/MART soveltuu mitä erilaisimpiin toimintaympäristöihin, kuten esimerkiksi hotelleihin, itsepalveluvarastoihin tai toimistohotelleihin.

RFID-teknologiaa on hyödynnetty jo pitkään vaatekaupassa. Päivittäiskaupassa RFID:n käyttöönoton hidastajina ovat olleet nesteet ja metallit, jotka ovat aiemmin vaikeuttaneet luotettavan RFID-tunnisteiden luennan.

 

Lataa lehdistötiedote tästä: Nordic ID Lehdistötiedote (PDF)

 

Tutustu Easy Deli -kauppaan toimitusjohtajamme Juuso Lehmuskosken johdolla.

 

Lue lisää:

Nordic ID miehittämätön kauppa https://www.nordicid.fi/ratkaisut/nordic-id-s-mart/

Neste Easy Deli -itsepalvelukauppa: https://www.neste.fi/Easydeli

Lehdistötiedote Neste ja Nordic ID:  https://www.neste.com/fi/konserni/news-inspiration

Nordic ID Oyj puolivuosikatsaus. Tammi-kesäkuun liikevaihto oli 3,90 miljoonaa euroa, ratkaisupalvelumyynti jatkoi kasvuaan, laitemyynti jäi tavoitteista.

Lue lisää

Brady Corporationin kokonaan omistaman tytäryhtiön Brady S.À.R.L.:n kaikista Nordic ID OYJ:n osakkeista tekemän julkisen käteisostotarjouksen alustava...

Lue lisää

Brady Corporation ilmoittaa aikomuksestaan hankkia koko Nordic ID Oyj:n osakekanta, tavoitteenaan IDS-liiketoiminnan strateginen kehittäminen; tekee suositellun...

Lue lisää