NORDIC ID OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 2.11.2018 KELLO 09.30 

NORDIC ID OYJ  

LEHDISTÖTIEDOTE 2.11.2018 KELLO 09.30 

 

Teknologiayhtiö Nordic ID Oyj käynnistää listautumisannin, julkaisee yhtiöesitteen ja aikoo hakea kaupankäynnin kohteeksi First North Finland -markkinapaikalle 

 

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI KOKONAAN TAI OSITTAIN AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, KANADASSA, SINGAPORESSA TAI YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA. 

 

Suomalainen RFID-teknologiayhtiö Nordic ID Oyj (”Nordic ID” tai ”Yhtiö”) käynnistää suunniteltuun listautumiseensa liittyvän osakeannin ja -myynnin (yhdessä ”Listautumisanti”).  

Listautumisannissa Nordic ID tarjoaa merkittäväksi yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (”Yleisöanti”) ja institutionaalisille sijoittajille Suomessa (”Instituutioanti”) yhteensä enintään 648 150 Yhtiön uutta osaketta (”Antiosakkeet”) (”Osakeanti”) ja lisäksi Yhtiön suurin osakkeenomistaja Jorma Lalla on sitoutunut myymään enintään 277 770 Yhtiön olemassa olevaa osaketta (”Myyntiosakkeet”) Yhtiön julkistamassa yhtiöesitteessä (”Yhtiöesite”) kuvatulla tavalla.  

Yhtiö aikoo jättää hakemuksen Yhtiön kaikkien osakkeiden ottamiseksi monenkeskisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle Nasdaq First North Finland -markkinapaikalle (”First North Finland”). 

Listautumisannissa tarjottavien osakkeiden merkintäaika alkaa maanantaina 5.11.2018 ja päättyy viimeistään torstaina 15.11.2018. Yhtiön Osakeannista saamien nettovarojen arvioidaan olevan noin 2,8 miljoonaa euroa olettaen, että Listautumisanti merkitään täysimääräisesti. Kaupankäynnin Yhtiön osakkeilla odotetaan alkavan First North Finland -markkinapaikalla arviolta 23.11.2018 kaupankäyntitunnuksella “NORDID”. 

 

Toimitusjohtaja Juha Reima kommentoi: 

”Toimintafilosofiamme ydin on oikea määrä. Kun oikeita tuotteita on oikea määrä oikeissa paikoissa oikeaan aikaan, hukkaa ei synny ja säästämme luonnonvaroja. Näkemyksemme mukaan asiakkaamme voivat parantaa liiketoimintansa tulosta merkittävästi Nordic ID:n ratkaisujen avulla: sitoutuneen pääoman tarve vähenee, toimintaympäristöstä riippuen myynti kasvaa ja palvelun laatu paranee. 

Tarjoamme asiakkaillemme pilvipohjaista palveluratkaisua tavaravirtojen ja tuotteiden digitalisointiin sekä niiden seurantaan ja analysointiin. Tavoitteenamme on mahdollistaa asiakkaillemme reaaliajassa tieto tuotteista, varastosaldoista, liikkeistä, paikasta tai jopa ennakoida ja analysoida muutokset. Yritykset haluavat myös tehostaa palvelu- ja tuotantoprosessejaan automatisoinnilla ja itsepalveluilla vapauttaen henkilöresursseja rutiinitöistä esimerkiksi asiakaspalveluun tai muihin tuottavimpiin tehtäviin, jotka mahdollistavat osaltaan kasvun. 

Listautumisella kiihdyttäisimme kasvuamme panostamalla tuotekehitykseen sekä myynnin vahvistamiseen. Listautumisannista saamillamme varoilla vahvistaisimme palveluratkaisujen sekä Radea-ohjelmistoalustamme kehittämistä muun muassa rekrytoinnein ja mahdollisten yritysjärjestelyjen kautta.” 

 

Nordic ID:n vahvuudet 

 • Jatkuvalaskutteinen ja pilvipohjainen PaaS-palveluratkaisu 
 • Kasvu on Yhtiön tärkein tavoite 
 • Yhtiö toimii nopeasti kasvavalla markkinalla 
 • Laaja kansainvälinen asiakaskunta 

 

Listautumisanti lyhyesti: 

 • Listautumisannin ehdot kokonaisuudessaan on kuvattu Nordic ID:n julkaisemassa Yhtiöesitteessä, joka on saatavilla osoitteessa www.nordicid.fi/ipo .
 • Yhtiö tarjoaa Osakeannissa enintään 648 150 Antiosaketta ja Osakemyynnissä tarjotaan enintään
  277 770 Myyntiosaketta (yhdessä Antiosakkeiden kanssa ”Tarjottavat Osakkeet”). Osakeannissa ja Osakemyynnissä (yhdessä ”Listautumisanti”) Tarjottavat Osakkeet tarjotaan merkittäväksi ja ostettavaksi institutionaalisille sijoittajille Suomessa (”Instituutioanti”) ja yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (”Yleisöanti”) Listautumisannin ehtojen mukaisesti. 
 • Instituutioannissa tarjotaan alustavasti enintään 462 960 ja Yleisöannissa alustavasti enintään 462 960 Tarjottavaa Osaketta. Instituutioannissa ja Yleisöannissa Tarjottavien Osakkeiden määrät voivat olla enemmän tai vähemmän kuin tässä esitetyt määrät. 
 • Tarjottavien Osakkeiden merkintäaika Instituutioannissa ja Yleisöannissa alkaa 5.11.2018 kello 9.30 ja päättyy viimeistään 15.11.2018 kello 9.30. Yhtiön hallituksella on mahdollisessa ylikysyntätilanteessa oikeus Listautumisannin keskeyttämiseen aikaisintaan 13.11.2018 kello 16.30. 
 • Instituutioannissa ja Yleisöannissa merkintähinta on 5,40 euroa Tarjottavalta Osakkeelta.  
 • Listautumisannin jälkeen Yhtiön osakemäärä voi nousta enintään 2 256 045 osakkeeseen, edellyttäen, että kaikki tarjottavat Antiosakkeet merkitään ja lasketaan liikkeeseen. Osakeannissa liikkeeseen laskettavat Antiosakkeet edustavat noin 28,7 prosenttia Yhtiön osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä Listautumisannin jälkeen edellyttäen, että kaikki Listautumisannissa tarjottavat Antiosakkeet merkitään ja lasketaan liikkeeseen täysimääräisesti. 
 • Tietyt kotimaiset sijoittajat ovat henkilökohtaisesti tai heidän määräysvallassaan olevien yhtiöiden puolesta sitoutuneet merkitsemään yhteensä vähintään 111 115 Tarjottavaa Osaketta merkintähintaan seuraavasti: (i) Erkki Veikkolainen 200 000 euroa, (ii) Satu Helkama 200 000 euroa, (iii) Mammu Kaario 50 000 euroa, (iv) Juha Reima 100 000 euroa, ja (v) Juuso Lehmuskoski 50 000 euroa. Näiden tahojen sitoumukset merkitä Tarjottavia Osakkeita vastaavat yhteensä noin 12,0 prosenttia Tarjottavista Osakkeista. Sitoumukset ovat ehdollisia sille, että Yhtiö allokoi Listautumisannissa Tarjottavia Osakkeita sitoumuksen antajalle tietyn määrän, Satu Helkamalle vähintään 37 038 Tarjottavaa Osaketta, Erkki Veikkolaiselle vähintään 37 038 Tarjottavaa Osaketta, Mammu Kaariolle vähintään 9 260 Tarjottavaa Osaketta, Juha Reimalle vähintään 18 519 Tarjottavaa Osaketta, ja Juuso Lehmuskoskelle vähintään 9 260 Tarjottavaa Osaketta. Yhtiö on sitoutunut allokoimaan edellä mainitut vähimmäismäärät sitoumuksen antaneille tahoille. 
 •  Yhtiön pääomistaja Jorma Lalla on sitoutunut 180 päivän luovutusrajoitukseen ensimmäisestä kaupankäyntipäivästä laskien. 
 • Edellyttäen että Yhtiön listalleottohakemus hyväksytään, kaupankäynnin Yhtiön osakkeella odotetaan alkavan First North Finlandissa arviolta perjantaina 23.11.2018 kaupankäyntitunnuksella ”NORDID”. 

 

Tärkeitä päivämääriä: 

 • Yhtiöesite saatavilla 2.11.2018 
 • Instituutio- ja Yleisöannin merkintäaika alkaa 5.11.2018 klo 9.30 
 • Instituutio- ja Yleisöannin merkintäaika voidaan keskeyttää (aikaisintaan) 13.11.2018 klo 16.30 
 • Instituutio- ja Yleisöannin merkintäaika päättyy viimeistään 15.11.2018 klo 16.30 
 • Listautumisannin lopullinen tulos tiedotetaan (arviolta) 19.11.2018 
 • Antiosakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille (arviolta) 22.11.2018  
 • Myyntiosakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille (arviolta) 27.11.2018 
 • Kaupankäynti osakkeilla alkaa First North Finlandissa (arviolta) 23.11.2018 

 

Listautumisen syyt ja varojen käyttö: 

Listautumisannin ja First North Finlandiin kaupankäynnin kohteeksi hakeutumisen tavoitteena on kiihdyttää Nordic ID:n kasvua panostamalla tuotekehitykseen ja myynnin vahvistamiseen. Yhtiö pyrkii käyttämään Listautumisannissa saamansa varat vahvistaakseen palveluratkaisuihin sekä Radea-ohjelmistoalustan kehittämiseen liittyviä kyvykkyyksiä mm. yritysjärjestelyjen ja lisärekrytointien kautta. Yhtiö pyrkii valtaamaan kasvavaa markkinaa uudella tarjoamalla, laajentamaan nykyistä markkina-asemaa USA:ssa ja vahvistamaan jalansijaa valituilla markkinoilla Aasiassa. Lisäksi Nordic ID valmistelee strategiaansa AI (keinoäly) -palveluntarjoajaksi muuntautumisessa. Listautuminen mahdollistaa myös Yhtiön Osakkeiden tehokkaamman käytön maksuvälineenä mahdollisissa yritysjärjestelyissä. 

 

Sijoittajatilaisuudet 

Nordic ID:n yhtiöesittely ja yleisötapahtumia järjestetään maanantaina 5.11.2018 klo 17-20 Pörssitalo, Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki, Helsingissä ja keskiviikkona 7.11.2018 klo 17-20 Salo IoT Campus, Joensuunkatu 7, 24100 Salo, Salossa.   

 

Lisätietoja Listautumisannista: 

Listautumisannin ja First North Finlandiin suunnitellun listautumisen yhteydessä Yhtiö on julkistanut Nasdaq First North Nordic Rulebook -sääntöjen mukaisen Yhtiöesitteen. 

Yhtiöesite on saatavilla sähköisenä tänään 2.11.2018 Yhtiön internet-osoitteesta www.nordicid.fi/ipo sekä merkintäpaikan internet-osoitteesta www.nordnet.fi/nordicid ja painettuna versiona arviolta maanantaista 5.11.2018 alkaen normaalina toimistoaikana Yhtiön toimipisteestä Salo IoT Campus, Joensuunkatu 7, 24100 Salo, Yhtiön Hyväksytyn Neuvonantajan Aalto Capital Partners Oy:n toimipisteestä Mikonkatu 15A, 00100 Helsinki, merkintäpaikalta Nordnet Bank AB:n Suomen sivuliikkeestä Yliopistonkatu 5, 00100 Helsinki sekä Helsingin Pörssin vastaanotosta, osoitteesta Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki. Yhtiöesite julkistetaan vain suomeksi. Lisätietoja Listautumisannista ja merkinnän tekemisestä julkaistaan Nordic ID:n verkkosivuilla osoitteessa www.nordicid.fi/ipo . Sijoitusta harkitsevaa kehotetaan tutustumaan Yhtiöesitteeseen ennen sijoituspäätöksen tekemistä.    

 

Yhtiön neuvonantajat: 

Yhtiön Nasdaq First North Nordic Rulebook -sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana toimii Aalto Capital Partners Oy. Listautumisannin merkintäpaikkana toimii Nordnet Bank Ab Suomen sivuliike. 

 

Lisätietoja antaa 

Juha Reima, toimitusjohtaja, puh. 050 5553 224 

Hyväksytty Neuvonantaja: Aalto Capital Partners Oy, Iiro Aalto-Setälä, Partner, puh. 040 547 7007 

 

Nordic ID Oyj lyhyesti: 

Nordic ID Oyj on suomalainen RFID-teknologiayhtiö, joka tarjoaa asiakkailleen pilvipohjaista, palveluratkaisua (PaaS, Platform as a Service) tavaravirtojen ja tuotteiden reaaliaikaiseen seurantaan ja hallintaan. Yhtiön liikevaihto tilikaudella 1.4.2017 – 31.3.2018 oli 8,9 miljoonaa euroa ja käyttökate 7 % liikevaihdosta. Liikevaihdosta 83 % muodostuu viennistä; yhtiön tavoitteena on vahvistaa entisestään asemaansa Euroopassa sekä kasvattaa markkinaosuuttaan Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa. 

www.nordicid.fi  

 

JAKELU 

Nasdaq Helsinki Oy 

Keskeiset tiedotusvälineet 

 

HUOMAUTUS 

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Singaporessa, Etelä-Afrikassa, Uudessa-Seelannissa tai Japanissa. Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Arvopapereita ei tulla rekisteröimään eikä niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperimarkkinalain (U.S. Securities Act of 1933 muutoksineen) mukaisesti eikä niitä saa tarjota Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin. Mitään osaa arvopapereita koskevasta annista ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa. 

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ei ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan. 

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan tai levittämään Nasdaq First North Nordic Rulebook -sääntöjen mukaiseen yhtiöesitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen. 

Yhtiö ei ole antanut eikä tule antamaan valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Listautumisannista ei julkaista Esitedirektiivin mukaista Finanssivalvonnan hyväksymää esitettä. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin ”Relevantti jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Ilmaisu ”Esitedirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu ”2010 Muutosdirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU. 

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (”Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, ”relevantit henkilöt”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön. 

 

 

 

Nordic ID Oyj puolivuosikatsaus. Tammi-kesäkuun liikevaihto oli 3,90 miljoonaa euroa, ratkaisupalvelumyynti jatkoi kasvuaan, laitemyynti jäi tavoitteista.

Lue lisää

Brady Corporationin kokonaan omistaman tytäryhtiön Brady S.À.R.L.:n kaikista Nordic ID OYJ:n osakkeista tekemän julkisen käteisostotarjouksen alustava...

Lue lisää

Brady Corporation ilmoittaa aikomuksestaan hankkia koko Nordic ID Oyj:n osakekanta, tavoitteenaan IDS-liiketoiminnan strateginen kehittäminen; tekee suositellun...

Lue lisää