Listautumisanti 2018

Nordic ID Oyj:n First North Finland- listautumisanti

Nordic ID Oyj:n (”Nordic ID” tai ”Yhtiö”) Listautumisannin merkintäaika on päättynyt 23.11.2018 kello 16.30.

Kaupankäynti Nordic ID:n osakkeilla alkoi Nasdaq First North Finland -markkinapaikalla 30.11.2018. Osakkeiden kaupankäyntitunnus on NORDID ja ISIN-tunnus FI4000327812.

Listautumisannissa Yhtiö laskee liikkeeseen yhteensä 477 074 Yhtiön uutta osaketta (“Antiosakkeet”) (“Osakeanti”) ja Yhtiön pääomistaja myy yhteensä 204.460 Yhtiön osaketta (”Myyntiosakkeet”) (Osakeanti ja Myyntiosakkeiden tarjoaminen yhdessä ”Listautumisanti”).

Listautumisannin osakkeet allokoidaan seuraavasti:

  • 495 939 osaketta allokoidaan yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (“Yleisöanti”),
  • 185 595 osaketta allokoidaan instituutionaalisille sijoittajille Suomessa (”Instituutioanti”).
  • Yhtiön ennen Listautumisantia vastaanottamien merkintäsitoumusten perusteella tehdyt osakemerkinnät, kattaen yhteensä 111 115 osaketta, hyväksyttiin täysimääräisesti.

Yleisöannin ylimerkinnästä johtuen Yhtiön hallitus on päättänyt korottaa Yleisöannin kokoa 495 939 osakkeeseen eli noin seitsemällä prosentilla siirtämällä tarjottavia osakkeita Instituutioannista Yleisöantiin. Listautumisannin kaikki merkinnät hyväksyttiin.

Yleisö- ja Instituutioannissa merkintäpaikkana toimi Nordnet Bank AB Suomen sivuliike (”Nordnet”) www.nordnet.fi/nordicid.

 

NORDIC ID OYJ:N LISTAUTUMISANTI 5.11.-23.11.2018

Listautumisannilla ja yhtiön osakkeiden ottamisella kaupankäynnin kohteeksi First North Finland -markkinapaikalla Nordic ID:n tavoitteena on kiihdyttää kasvua panostamalla tuotekehitykseen ja myynnin vahvistamiseen. Nordic ID pyrkii listautumisannilla keräämään noin 3,5 miljoonan euron bruttovarat perustuen tarjottavien uusien osakkeiden enimmäismäärään 648 150 osaketta ja 5,40 euron merkintähintaan.  Yhtiö aikoo käyttää osakeannissa saamansa varat palveluratkaisujen sekä Radea-ohjelmistoalustan jatkokehittämiseen ja myynnin vahvistamiseen nykyisillä ja uusilla markkinoilla.

Nordic ID lyhyesti

Nordic ID on suomalainen RFID-teknologiayhtiö. Mahdollistamme esineiden yksilöllisen tunnistettavuuden ja teemme niistä seurattavia läpi niiden koko elinkaaren. Tuotamme materiaalivirtojen seurantatietoon liittyvää reaaliaikaista informaatiota asiakkaidemme päätöksenteon tueksi. Pilvipohjainen PaaS-palveluratkaisumme (PaaS, Platform as a Service) yhdistää materiaalivirran jokaisen yksittäisen esineen tiedon asiakkaan tietojärjestelmiin. Missionamme on mahdollistaa täydellinen digijalanjälki materiaalinhallinnan keinoin.

Listautumisanti

Nordic ID:n listautumisanti koostuu uusien osakkeiden osakeannista (”Osakeanti”) ja olemassa olevien osakkeiden myyntitarjouksesta (”Osakemyynti”). Osakeannissa ja osakemyynnissä tarjotaan yhteensä enintään 925 920 Nordic ID Oyj:n osaketta yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (”Yleisöanti”) ja institutionaalisille sijoittajille Suomessa (”Instituutioanti”). Yhtiö tarjoaa merkittäväksi enintään 648 150 Yhtiön uutta osaketta osakeannissa (”Antiosakkeet”). Lisäksi Yhtiön suurin osakkeenomistaja tarjoaa ostettavaksi yhteensä enintään 277 770 Yhtiön olemassa olevaa osaketta osakemyynnissä (”Myyntiosakkeet”).

Merkintäpaikat

 Yleisöannin merkintäpaikkana toimii:

  • Nordnet Bank AB:n Suomen sivuliikkeen internetpalvelu osoitteessa nordnet.fi/nordicid.
  • Nordnet Bank AB:n Suomen sivuliikkeen toimipiste osoitteessa Yliopistonkatu 5, 00100 Helsinki, arkisin kello 9.30–16.30.

Merkintähinta

 Yleisöannissa ja Instituutioannissa tarjottavan osakkeen merkintähinta on  5,40 euroa.

Tärkeitä päivänmääriä  

Listautumisannin merkintäaika alkaa 5.11.2018 klo 9:30
Listautumisannin merkintäaika voidaan keskeyttää (aikaisintaan) 13.11.2018 klo 16:30
Listautumisanti päättyy 23.11.2018 klo 16.30
Yhtiö tiedottaa Listautumisannin tuloksesta arviolta 27.11.2018
Listautumisannissa merkityt uudet osakkeet merkitään kaupparekisteriin arviolta

Listautumisannissa merkityt uudet osakkeet kirjataan arvo-osuustileille arviolta

28.11.2018

29.11.2018

Kaupankäynti First North Finland -markkinapaikalla alkaa arviolta 30.11.2018

Yleisötilaisuudet

Helsinki 5.11. klo 17.00 – 20.00, Pörssitalo, Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki

Salo 7.11. klo 17.00 – 20.00, Salo IoT Campus, Joensuunkatu 7, 24100 Salo

Ilmoittauduthan mahdollisimman pian, sillä osallistujamäärä on rajattu:
www.nordnet.fi/nordicid-tapahtuma

Jos et pääse paikalle tilaisuuteen, voit katsoa yhtiöesittelyn myös webcastina: www.inderes.fi/nordicid

Ennen merkintäpäätöksen tekoa sinun tulee tutustua huolellisesti listautumisannin ehtoihin ja yhtiöesitteeseen kokonaisuudessaan, etenkin sen kohtaan ”Riskitekijät”. Tutustu myös markkinointiesitteeseen sekä Nordic ID:n sijoittajasivuihin www.nordicid.fi/sijoittajille

Materiaalit

Sijoittaja-analyysi

Tiedotteet

HUOMIO

 

Näillä verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavuutta on rajoitettu. Seuraavassa esitetty soveltuu tämän sivun jälkeen esitettyihin tietoihin, minkä vuoksi teidän tulee lukea huolellisesti ja hyväksyä tässä esitetty ennen sitä seuraavien tietojen lukemista, arvioimista tai muuta hyväksi käyttämistä.

Nordic ID Oyj:n (”Yhtiö”) listautumisantiin ja listautumiseen Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle Nasdaq First North Finland -markkinapaikalle sovelletaan Suomen lakia. Yhtiön osakkeiden tai listautumisen rekisteröimiseksi tai osakkeiden tarjoamiseksi missään muualla kuin Suomessa ei ole ryhdytty minkäänlaisiin toimenpiteisiin. 

Yhtiön osakkeita ei saa suoraan tai välillisesti tarjota, myydä, myydä edelleen, siirtää tai toimittaa sellaisissa valtioissa tai hallintoalueella tai muutoin olosuhteissa, joissa se olisi lainvastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia, mukaan lukien Yhdysvallat, Kanada, Uusi-Seelanti, Australia, Japani, Hongkong, Singapore ja Etelä-Afrikka. Tällä sivustolla olevia asiakirjoja tai yhtiöesitettä ei saa toimittaa henkilöille edellä mainittuihin maihin jäljentämällä tai millään muilla tavoin. Yhtiön osakkeita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, mukaisesti, eikä niitä saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity tai vapautettu rekisteröinnistä Yhdysvaltain lain mukaisesti. Yhtiö edellyttää, että edellä tässä kappaleessa tarkoitetut henkilöt hankkivat asianmukaiset tiedot näiden tietojen jakelua ja muuta luovuttamista Suomen ulkopuolelle sekä tietojen käyttöä koskevista rajoituksista ja noudattavat niitä. Yhtiöllä tai Yhtiön edustajilla ei ole minkäänlaista oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset Yhtiön osakkeisiin sijoittamista harkitsevien tiedossa vai eivät.

Siirtyäksenne Yhtiön listautumisantia koskeviin tietoihin tulee teidän hyväksyä seuraava:

(i) Olen tutustunut ja ymmärtänyt edellä mainitut ohjeet sekä rajoitukset ja hyväksyn ne itseäni sitoviksi.
(ii) En ole Yhdysvaltojen, Kanadan, Uuden-Seelannin, Australian, Japanin, Hongkongin, Singaporen tai Etelä-Afrikan kansalainen enkä ole tällä hetkellä näissä maissa.
(iii) Mikäli olen muun maan kuin Suomen kansalainen tai olen tällä hetkellä muualla kuin Suomessa, olen hankkinut asianmukaiset tiedot ehdoista ja rajoituksista, jotka koskevat näiden tietojen jakelua sekä osallistumistani listautumisantiin ja sitoudun noudattamaan niitä.

 

Hyväksyn

 

Hylkään